Työhönvalmennus

Työetsivä

Oulu

  

Työetsivä, Oulu

Työetsivä-toiminta tukee työelämäosallisuutta. Toiminnassa etsimme ja räätälöimme töitä työnhakijoille, joilla jokin sairaus tai vamma vaikeuttaa työllistymistä.

Työetsivä-toiminta on tarkoitettu sinulle, joka:

  • olet työikäinen (18–65-vuotias)
  • olet TE-toimiston asiakas ja sairaus tai vamma vaikeuttaa työllistymistäsi
  • olet aidosti työelämästä kiinnostunut
  • tiedostat oman osaamisesi

Työetsivä-toiminnassa etenet omaa, yhdessä hahmottelemaamme polkua askel kerrallaan kohti opiskelua, työllistymistä tai mielekästä arkea. Toimintaan kuuluu elämänhallintaa ja työnhakuvalmiuksia parantavia koulutuksia, työpajoja, vertaisryhmiä sekä sidosryhmä- ja yritysvierailuja. Työetsivä-toiminnan työhönvalmentaja tukee sinua ja työnantajaasi työpaikalla tapahtuvassa ohjauksessa, perehdytyksessä ja arvioinnissa. Voit myös työllistyä tuetun oppisopimuskoulutuksen kautta.

Työetsivä-toiminnan työhönvalmennuksen perustana on Tuetun työllistymisen menetelmä (Supported Employment), jossa työhönvalmentaja antaa tarvittavan tuen suoraan työpaikalle. Tuetussa työllistymisessä korostuu työllistymistavoitteen lisäksi asiakkaan osallisuus työllistymisprosessissa ja kiinteä yhteistyö työnantajien kanssa.

Työetsivä-toimintaa rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, toimintalinja 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta ajalla 1.1.2016 - 31.12.2018