Aikuisten tehostettu palveluasuminen

Kotipesä

Turku

Kotipesä, Turku

Kotipesä on Turussa sijaitseva 6-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö ympärivuorokautista, vahvaa tukea ja ohjausta tarvitseville aikuisille.

Kotipesän kuntouttavalla arjella tuemme asukkaiden monipuolista kehitystä, omatoimisuutta ja elämänhallintataitoja. Sovellamme asukkaidemme arjessa yksilöllisesti autismi- ja neuropsykiatrisen kuntoutuksen menetelmiä, kuten henkilökohtaista viikko-ja päiväohjelmaa, strukturointia ja visualisointia, sosiaalisia tarinoita sekä kuvakommunikaation tukemista.

Kotipesän tilojen suunnittelussa, rakentamisessa ja sisustamisessa on huomioitu asukkaiden erityistarpeet kuten tilojen selkeys, esteettömyys ja turvallisuus. Jokaisella asukkaalla on Kotipesässä oma huone sekä kylpyhuone.