Aikuisten tehostettu palveluasuminen

Kotiranta

Muhos

Kotiranta, Muhos

Yhteystiedot

Kotiranta

Leppiniementie 135 A
91500 Muhos
044 7341 870, 044 7341 867

Palveluvastaava
Ulla Lassila
044 7341 890

Palvelujohtaja
Tiina Lotvonen
044 7341 715

Kotiranta on Muhoksella sijaitseva 15-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö ympärivuorokautista tukea ja ohjausta tarvitseville aikuisille ja ikääntyville.

Huolehdimme asukkaidemme osallisuutta lisäävästä kuntouttavasta arjesta antamalla ympärivuorokautisen huolenpidon, ohjauksen ja avun. Ohjaamme ja avustamme asukkaitamme päivittäisissä toiminnoissa, kommunikoinnissa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä omien valintojen tekemisessä, jotta he voivat toteuttaa itselleen tärkeitä asioita.

Tuetulla päätöksenteolla edistämme asukkaiden osallisuutta ja autamme heitä tekemään omaan elämään liittyviä valintoja ja päätöksiä. Hoidon ja ohjauksen tavoitteena on tukea asukkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänhallintaa.

Kotiranta jakaantuu kahteen asumisryhmään: Laine ja Lempi, joissa molemmissa on 7 asuntoa. Laineessa asuvat asukkaat tarvitsevat tiivistä ohjausta ja apua monien päivittäisten asioiden hoitamiseen. Lempi tarjoaa mahdollisuudet kehittyä kohti itsenäisempää elämää, asukkaiden henkilökohtaisten tavoitteiden kautta.

Kotirannassa on myös yksiö itsenäistyvälle asukkaalle. Yksiössä pääsee harjoittelemaan entistä omatoimisempaa asumista, jonka lopullinen tavoite on siirtyminen tuetun asumisen puolelle.

Päivisin Kotirannan asukkaat opiskelevat tai osallistuvat yksilöllisen viikko-ohjelman mukaisiin toimintoihin, kuten työ- ja päivätoimintaan. Illat täyttyvät vapaa-ajasta ja harrastuksista. Monipuolisuutta ja vaihtelua arkeen tuo aktiivinen osallistumisemme retkille ja erilaisiin tapahtumiin.