Aikuisten tehostettu palveluasuminen

Lohi

Muhos

Lohi, Muhos

Yhteystiedot

Lohi

Leppiniementie 135 B
91500 Muhos
044 7341 716, 044 7341 823

Palveluvastaava
Raija Ruokangas
044 7341 868

Palvelujohtaja
Tiina Lotvonen
044 7341 715

Lohi on Muhoksella sijaitseva 12-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö tiivistä tukea ja ohjausta tarvitseville aikuisille.

Huolehdimme asukkaidemme osallisuutta lisäävästä kuntouttavasta arjesta antamalla ympärivuorokautisen huolenpidon, ohjauksen ja avun. Ohjaamme ja avustamme asukkaitamme päivittäisissä toiminnoissa, kommunikoinnissa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä omien valintojen tekemisessä. Asukkaiden henkilökohtaista kehittymistä tuetaan vahvistamalla heidän omia vahvuuksia ja voimavaroja, jotta he voivat toteuttaa itselleen tärkeitä asioita ja harjoitella uusia taitoja. Tuetulla päätöksenteolla edistämme asukkaiden osallisuutta ja autamme heitä tekemään omaan elämään liittyviä valintoja ja päätöksiä.

Kuntoutuksen ja ohjauksen tavoitteena on asukkaiden toimintakyvyn ja omatoimisuuden lisääminen, omien tunteiden tunnistaminen ja hallinta sekä sosiaalisten taitojen kehittyminen. Toimintaympäristömme on visualisoitu ja tuemme kommunikaatiota kuvilla, sosiaalisilla tarinoilla ja erilaisilla apuvälineillä.

Henkilökohtaisten tavoiteportaiden avulla vahvistamme asukkaidemme itsenäistä asumista tukevia arkielämän taitoja, jotta asukkaalla olisi mahdollisuus siirtyä kohti itsenäisempää asumista.
 
Henkilökuntamme erityisosaamista ovat ART-menetelmä, YKS-menetelmä, dialoginen ohjaus sekä seksuaalineuvonta.

Päivisin asukkaamme opiskelevat tai osallistuvat yksilöllisen viikko-ohjelmansa mukaisiin toimintoihin, kuten työ- ja päivätoimintaan. Illat täyttyvät vapaa-ajasta, harrastuksista ja arjen hallinnan sekä asumisen taitojen opettelusta. Monipuolisuutta arkeen tuo yksikön ulkopuolinen toiminta. Järjestämme erilaisia tapahtumia, teemme retkiä ja harjoittelemme arkista asiointia.

Teemme asukkaiden perheiden kanssa yhteistyötä avoimesti, joustavasti ja luottamuksellisesti, jotta perheiden toiveet ja tarpeet tulevat huomioiduiksi.

Lohessa jokaisella asukkaalla on oma huone sekä kylpyhuone. Olohuone, ruokailutila, keittiö, kodinhoito- ja saunatilat ovat asukkaiden yhteisessä käytössä.


Lohen blogi
Petteri Riekki
ohjaaja
Kirjoitettu
30.1.2020

"Ole ihminen ihmiselle, ole ihmisen puolella"

Otsikon sanoilla minua evästettiin työurani alkupuolella. Pitkä työkokemus erityishuollon työntekijänä on tuonut eteeni monenlaisia tilanteita ja erilaisten ihmisten kohtaamisia. Sosiaalialalla olen t