Aikuisten vaativa palveluasuminen

VillaKapteeni

Turku

VillaKapteeni, Turku

Yhteystiedot

VillaKapteeni

Jalustinkatu 6
20880 Turku
050 573 9097

Palveluvastaava
Hennaliisa Suomi
050 4352 046

Palvelupäällikkö
Tiina Lotvonen
044 7341 715

VillaKapteeni on Turussa sijaitseva 16-paikkainen vaativan palveluasumisen yksikkö vahvaa tukea ja ohjausta tarvitseville aikuisille, kuten kehitysvammaisille ja autismikirjoon kuuluville henkilöille.

VillaKapteenin arjessa toteutamme omaehtoista elämää ja toimintakykyä tukevaa työotetta. Kannustamme ja tuemme asukkaita heidän omien voimavarojensa käyttöön, millä vahvistamme asukkaiden omatoimisuutta ja itsenäistä selviytymistä.

Sovellamme asukkaidemme arjessa yksilöllisesti autismi- ja neuropsykiatrisen kuntoutuksen menetelmiä, kuten henkilökohtaista viikko-ja päiväohjelmaa, strukturointia ja visualisointia, sosiaalisia tarinoita sekä kuvakommunikaation tukemista.

Asiakkaiden arkeen sitoutuneiden ammattilaistemme työskentely perustuu jokaisen asukkaan yksilöllisyyden kunnioittamiseen, itsemääräämisoikeuteen, mielekkääseen arkeen ja vapaa-aikaan sekä perheiden kanssa tehtävään tiiviiseen yhteistyöhön.

Järjestämme VillaKapteenissa myös ohjatun asumisen palveluita henkilöille, jotka asuvat itsenäisesti mutta tarvitsevat päivittäin tukea, ohjausta ja toimintakyvyn aktivointia arjessaan.

VillaKapteenissa on Pyryn oma koti

Leena Haapa-alho ja Esa Hiitola