Aikuisten tehostettu palveluasuminen

VillaKarelia

Imatra

VillaKarelia, Imatra

Imatralla sijaitseva VillaKarelia on 12-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö ympärivuorokautista, laaja-alaista tukea ja ohjausta tarvitseville aikuisille.

VillaKarelian asukkaiden tuen tarve voi johtua kehitysvammasta tai siihen liittyvistä muista vaikeuksista, kuten neuropsykiatrisista tai kommunikaatiovaikeuksista, mielenterveysongelmista tai traumatisoitumisesta.

Mielekäs arki VillaKareliassa muodostuu asumispalveluista sekä työ- ja päivätoiminnasta. Tuemme kuntoutumista ja ylläpidämme opittuja taitoja jokaisen asukkaan yksilöllisten tavoitteiden mukaan. Tuemme kommunikaatiota esimerkiksi kuvilla, sosiaalisilla tarinoilla ja tukiviittomilla.

VillaKarelian toiminnalliset ryhmät vahvistavat asukkaiden sosiaalisia taitoja ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin käytämme lähiympäristön palvelujen lisäksi omaa liikuntasalia ja aistihuoneita. Loma-ajan toiminta on aktiivista ja kuntoutustavoitteita tukevaa.

Asiakkaiden arkeen sitoutuneiden ammattilaistemme työskentely perustuu jokaisen asukkaan yksilöllisyyden kunnioittamiseen, itsemääräämisoikeuteen, mielekkääseen arkeen ja vapaa-aikaan sekä perheiden kanssa tehtävään tiiviiseen yhteistyöhön.