Nuotti-valmennus räätälöidään nuoren tarpeisiin

Nuotti-valmennus räätälöidään nuoren tarpeisiin

Nuotti-valmennus räätälöidään vastaamaan nuoren tarpeita. Joskus on hyvä aloittaa arjen asioista ja tehdä päivälle lukujärjestys. Viiden kuukauden jakson jälkeen jokaisella nuorella on jonkinlainen jatkosuunnitelma.

Nuotti-valmennus on Kelan nuorille suunnattua ammatillista kuntoutusta. Uusi sopimuskausi Kelan kanssa käynnistyi huhtikuussa, mutta palvelua on ollut Nuorten Ystävillä tarjolla jo parisen vuotta. Valmennukseen pääsee ilman lääkärin lähetettä, sitä voi hakea Kelasta vaikka puhelinsoitolla.

– Nuori itsekin voi olla Kelaan yhteydessä, jos on vailla opiskelua tai työtä, ja kaipaa tukea tulevaisuuden suunnitteluun, valmentaja Antti Ehovuo Nuorten Ystäviltä vinkkaa.

Pitkäjänteisyys ja kokonaisvaltainen paneutuminen nuoren tilanteeseen leimaavat työntekijöiden tapaa tehdä työtä Nuorten Ystävillä.

– Tärkein asia on se, että jokainen nuori voi muokata palvelusta sellaista, että se oikeasti vastaa hänen tarpeisiinsa. Nuoren kanssa istutaan miettimään, mikä häntä hyödyttää eniten. On turha lähteä hakemaan työ- tai opiskelupaikkaa, jos ei pääse aamulla ylös sängystä.

Nuotin asiakkaiksi voivat hakeutua nuoret, joilla ei ole opiskelupaikkaa tai työtä, opiskelut ovat keskeytyneet tai suunta on kateissa.

– Nuottiin hakeutuakseen ongelmien ei tarvitse olla vielä kärjistyneitä, eikä kannata odottaakaan sitä, että ne kasvavat vuoren kokoiseksi, Ehovuo sanoo.

Valmennukseen kuuluu tapaamisia viiden kuukauden jakson aikana 20 tuntia. Tapaamisten sisällöt määräytyvät nuoren tilanteen ja tarpeiden mukaan. Osan kanssa tavataan kotona, tehdään kotiaskareita ja autetaan käytännön asioissa. Toiset tarvitsevat apua ammatinvalintaan tai työnhakuun, jollakin opinnot ovat keskeytyneet ja he ovat etsimässä uutta uraa. Joskus nuoren arki tarvitsee strukturointia ja sitä vahvistetaan laatimalla viikkosuunnitelma.

– Keskustelemme nuorten kanssa paljon arkeen liittyvistä asioista kuten vuorokausirytmi, mielen hyvinvointi ja raha-asiat. Usein nuori on “jumissa´ omassa arjessaan. Työntekijöinä lähdemme siitä, että nuori saisi vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia lähteä muuttamaan hänelle merkityksellisiä asioita elämässään.  Valmennuksen aikana tuetaan nuorta mielekkääseen tekemiseen kodin ulkopuolella.

Nuotti-valmennuksen aikana vahvistetaan työelämävalmiuksia ja rakennetaan polkuja kohti opiskelua ja työelämää. Valmennuksen tarkoituksena on nuoren tilanteen paraneminen ja se, että Nuotin aikana tehty suunnitelma kantaa kohti seuraavia tavoitteita nuoren elämässä. Joskus nuori tarvitsee vain pienen alkusysäyksen ja asiat alkavat edetä.

– Yhtä arvokas tavoite kuin opinnot tai työ on se, että nuori saa elämäänsä positiivisia kokemuksia, jotka osaltaan vahvistavat nuoren pystyvyyden tunnetta. Se on ensimmäinen askel siihen suuntaan, että opinnot tai työ voivat tulevaisuudessa olla mahdollisia, Ehovuo muistuttaa.

Iso osa Nuotti-valmennusta on verkostotyö. Mikäli nuorella on jo olemassa asiakassuhde sosiaali-, päihde- tai mielenterveyspalveluihin tai vaikka opiskelupaikka jossakin oppilaitoksessa, tuetaan nuorta osana verkostoa.

– Moni nuori on ilman tarvitsemiaan palveluja ja meidän tehtävämme on silloin ryhtyä kasaamaan verkostoa nuoren ympärille, jotta hän saisi riittävää tukea arkeensa, Ehovuo toteaa.

Joskus viisi kuukautta riittää siihen, että nuori saa asioitaan järjestykseen. Joskus on tarpeen hakea uutta kautta. Jos haasteet nuoren elämässä ovat syntyneet pitkällä aikavälillä, muutos voi olla hidasta. Jatkokausi vahvistaa mahdollisuuden siihen, että nuori pystyy itse jatkamaan verkoston tuella valmennuksen jälkeen.

  • NUOTTI-valmennuksessa 16–29-vuotias nuori saa itselleen henkilökohtaisen valmentajan, joka tapaa nuorta ja tarvittaessa nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia nuoren omassa arkiympäristössä. Valmentaja ja nuori pitävät yhteyttä myös tapaamisten välissä.
  • Nuori tai hänen kanssaan työskentelevä taho voi ottaa yhteyttä Kelaan, jossa asia ohjataan kuntoutuksen asiantuntijalle.
  • Kestää 5 kk, 20 tunnin tapaamista
  • Nuorten Ystävillä on Nuotti-valmennusta pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa, Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa

Jaa tarina