Valmentajien esittelyt

Pohjois-Pohjanmaa


 Meeri Juusola
Olen koulutukseltani sosionomi ja minulla on pitkä kokemus kuntoutus- ja yksilöohjauksesta eri kohderyhmien kanssa. Nuotti-valmennuksen aloitin kesäkuussa 2018. Tähän mennessä olen valmentanut jo liki 50:tä nuorta. On ollut mahtavaa huomata, että suurimman osan kanssa tavoitteet on löydetty ja niihin on päästy. Usein lopputulos on jopa ylittänyt odotukset. Toivotonta tilannetta ei mielestäni olekaan, ja jokaisella on mahdollisuus edetä kohti omia tavoitteitaan, mitä ikinä ne sitten ovatkaan.

Koen, että tärkeimmät työkaluni ovat kuunteleminen ja keskusteleminen. Tavoitteeni on, että jokainen valmennettavanani oleva nuori uskaltaisi avoimesti kertoa minulle arjen haasteistaan ja muutoksen toiveistaan. Välillä on toki mukavaa keskustella vähän vähemmän vakavistakin asioista, ettei homma mene ihan synkistelyksi.

Pelkkää jutustelua Nuotti-valmennus ei kuitenkaan ole, vaan siinä tehdään konkreettisia asioita tavoitteiden eteen. Ei ole olemassa liian isoa tai pientä asiaa, johon en tarttuisi yhdessä nuoren kanssa. Tähän mennessä Nuotti-valmennuksessa on mm. siivottu, selvitelty raha-asioita, käyty yhdessä harrastuksissa ja etsitty opiskelu- ja työpaikkoja sekä kaikkea siltä väliltä.

Tervetuloa, minulla on ovi auki sinua varten!


 Antti Ehovuo
Olen koulutukseltani sosionomi (AMK) ja KM. Olen tehnyt NUOTTI-valmennusta joulukuusta 2018 asti. Työkokemusta on kertynyt monipuolisesti 10 vuoden ajalta esimerkiksi erityisryhmien asumisen ohjauksesta sekä työhönvalmennukseen liittyvistä työtehtävistä.

Työntekijänä olen rauhallinen, huumorintajuinen sekä erilaisiin tilanteisiin mukautuva. Pidän tärkeänä, että valmennuksen aikana nuori saa mahdollisuuden edetä asettamissaan tavoitteissa. Olen kanssakulkijana nuoren rinnalla ja pyrin löytämään nuoren vahvuudet, joiden kautta nuori kykenee rakentamaan omaa polkuaan. Heidi Honkala
Olen koulutukseltani sosionomi ja neuropsykiatrinen valmentaja. Mottoni on: Aika on taikaa, hiljaa hyvä tulee.

Olen tehnyt pitkään töitä sosiaalialalla. Viimeiset viisi vuotta on vierähtänyt nuorten ja nuorten aikuisten kanssa niin valmennuspajalla kuin Ohjaamossa.

Minulle on tärkeää, että valmennussuhteessa muodostuu rento, turvallinen ja tasavertainen ilmapiiri. Tutustutaan rauhassa ja lähdetään yhdessä miettimään, missä asioissa voisin olla sinun tukenasi. Olitpa sitten hiljainen tai puhelias kaveri, minulle on ominaista kuunnella herkällä korvalla sinun toiveitasi, suunnitelmia ja mieltä askarruttavia asioita.

Lupaan olla tsemppari ja rinnallakulkija. Lähdetään yhdessä ottamaan selvää mikä on Sun oma juttu!

Keski-Suomi

 

 Jenna Pilkkakangas
Olen tuore Nuotti-valmentaja Jenna. Vaikka Nuotti-valmennus on mulle uusi aluevaltaus, olen tehnyt nuorten kanssa työtä jo useamman vuoden. Koulutukseltani olen sosionomi sekä lähihoitaja.

Lähihoitajana olen aikaisemmin työskennellyt vammaistyön puolella. Nuotissa parasta on valmennuksen toteuttaminen yksilöllisesti ja joustavasti nuoren toiveita kuunnellen. Tapaamisia voidaan järjestää monipuolisesti eri paikoissa ja erilaisten tekemisten merkeissä! Lähetäänkö heittelemään frisbeetä vai jutellaanko kahvi kupposen äärellä? Mietitään yhdessä mikä vois olla just se sun juttu!

Pirkanmaa

 

 

Hanna Pessala
Ihan parasta valmentajan työssä on kulkea yhteinen matka nuoren kanssa ja se, että yhdessä mietitään keinoja edetä nuorta kiinnostavaan suuntaan.

Olen koulutukseltani toimintaterapeutti ja tehnyt yksilöllistä valmennustyötä pitkään. Työtapani on kuunnella ja ohjata kysymyksin. Lisäkoulutusta minulla on mm. ymmärtää stressireaktioita ja vaikeiden elämäntilanteiden vaikutusta elämänhallintaan sekä nepsy-haasteita. Tärkeänä pidän sitä, että tapaamisissa olisi rauhallinen ja turvallinen ilmapiiri, jolloin kohtaaminen voi lisätä itsetuntemusta ja voimavaroja.

 

 Olli Nikoskelainen
Olen NUOTTI-valmentaja Tampereelta. Koulutukseltani olen sosionomi (ylempi AMK) ja työskennellyt yli kaksikymmentä vuotta sosiaali- ja terveysalalla.

Erityisosaamista minulla on mielenterveys- ja päihdetyöstä sekä erilaisista ohjaus- ja terapiamenetelmistä.

Yhteistyössä kanssani suuntaamme kohti Sinun toiveitasi ja tavoitteitasi!Varsinais-Suomi

 

 Laura Kilpeläinen
Sosiaali- ja terveysalalla työskennellessäni olen aina työskennellyt yksilöohjauksen parissa. Nuorten Ystävien Turun avopalveluissa olen ollut ohjaajana keväästä 2016 alkaen. Olen koulutukseltani sosionomi ja suuntautunut opinnoissa toiminnallisiin- ja taidelähtöisiin menetelmiin. Työskentelyssämme voin käyttää siis erilaisia toiminnallisia menetelmiä esimerkiksi liittyen itsetuntemukseen, voimavaroihin sekä oman elämän haasteiden ja tavoitteiden hahmottamiseen. Lisäkoulutuksena olen opiskellut dialogista ohjausta, rentoutusohjausta ja olen myös naurujoogaohjaaja!

NUOTTI-valmentajana minulle on tärkeää kohdata jokainen nuori yksilöllisesti. Työskentelyssä korostuu myös tavoitteellisuus, dialogisuus sekä luottamuksellisuus. Koen tärkeäksi, että nuori voi avoimesti ja luottamuksellisesti pohtia omaa elämäänsä ja tuoda esille oman toiminnan esteitä, tavoitteita sekä unelmia.


 Hanna Westergård
Koen roolikseni olla rinnalla kulkijana, kannustaja ja oivalluttajana. Ohjaajana nautin hetkistä, jolloin nuori oivaltaa, uskaltaa tai saavuttaa jotain itselleen tärkeää ja merkityksellistä, ehkä ensimmäistä kertaa elämässään!

Olen työskennellyt nuorten aikuisten parissa vuodesta 2014 Nuorten Ystävillä. Vuosien varrella monenlaiset elämäntilanteet ja erilaiset haasteet ovat tulleet tutuksi ja niihin on löydetty ratkaisuja. Etenkin erilaiset Turun palvelut ovat hallussa, joten mahdollisten palveluiden kartoittaminen on tuttua.

Koen että kaiken yhteistyön pohjana toimii luottamuksellinen suhde ja kuunteleva työote. Koulutukseltani olen sosionomi.

Lappi

 

Laura Niskala
Koulutukseltani olen sosionomi ja nepsy-valmentaja sekä Green Care -asiantuntija. Työkokemusta on kertynyt yksilö- ja ryhmävalmennuksen saralta esimerkiksi kehitysvammaisten työtoiminnasta, kuntouttavasta työtoiminnasta, hanketyöstä (Luontoa elämään ESR-hanke 2015-2017), työhönvalmennuksesta ja erilaisista ohjaustehtävistä. Nuotti-valmentajana olen aloittanut syksyllä 2020.

Valmentajana olen ratkaisukeskeinen, kannustava ja keskusteleva. Uskon, että jokaisessa meistä on sellaisia voimavaroja, joita emme aina tiedosta. Tahdon auttaa sinua löytämään omat vahvuutesi ja voimavarasi, sinun polkusi. Teen mielelläni töitä myös ulkona, joten kanssani voit lähteä vaikka laavulle tai lenkille. Ollaan ja jutellaan, kyllä asiat aina selviävät.