Avopalvelut Jyväskylä
Jälkihuolto antaa aikuistumiselle aikaa

Jälkihuolto antaa aikuistumiselle aikaa

Nuorten Ystävien tarjoama jälkihuolto on yksilöllistä ohjausta nuorelle, joka tarvitsee määräaikaisesti tukea itsenäisessä asumisessaan ja muussa itsenäistymisessään. NYn jälkihuolto on kohdistettu 16–25-vuotiaille nuorille, jotka ovat lastensuojelulain mukaisen jälkihuollon piirissä, lastensuojelun tarpeessa tai muuten syrjäytymisvaarassa. Nuoret voivat siirtyä jälkihuoltoon lastensuojelulaitoksista, perhekodeista tai omasta kodistaan. NYn kautta on mahdollista hankkia palvelun piirin tulevalle nuorelle myös tukiasunto.

- Jälkihuollossamme merkittävää on aikuistuvan nuoren osallisuus itseään koskeviin asioihin. Tavoitteena on, että nuori saisi ohjauksen, sosiaalisen kuntoutuksen ja tuetun asumisen avulla edellytykset itsenäiseen asumiseen, arkielämän perusasioista huolehtimiseen sekä opiskelupaikan tai kenties työpaikan hankkimiseen. Räätälöimme jälkihuollon yhdessä aikuistuvan nuoren kanssa niin, että se vastaa nuoren yksilöllisiin tarpeisiin ja tukee nuoren oman toimijuuden vahvistumista, toteaa palvelupäällikkö Antti Klaavu NYn Jyväskylän avopalveluista.

Tukea ja ohjausta elämänhallintaan

Työskentelyn alussa käydään läpi nuoren elämäntilanne vahvuuksineen ja muutostarpeineen sekä määritellään, miten usein nuoren kanssa tavataan. Jälkihuollon ohjaus sisältää viikoittain yksilötapaamisia nuoren kotona, toimistolla tai esimerkiksi asioiden hoitoa kaupungilla eri virastoissa tai vaikkapa harrastusten parissa.

- Jälkihuollon työntekijä on nuorelle apuna esimerkiksi toimeentulotukihakemusten tai Kelan lomakkeiden täyttämisessä ja arkipäiväisten asioiden hoitamisessa. Usein tapaamis­kerroilla käydään kaupassa, tehdään yhdessä ruokaa, käydään elokuvissa, kirpputoreilla, harrastetaan liikuntaa yhdessä tai sitten ollaan vaan ja jutellaan, Klaavu avaa ohjaustyön arkea.

Monimuotoista tukea

NYn kautta on mahdollista hankkia tukiasunto ja tarvittava ohjauspalvelu kaikille asiakkaille, jotka tarvitsevat arjen hallintaan apua. Jyväskylän avopalveluissa tarjotaan lisäksi monipuolisia tuetun asumisen palveluja, perhetyötä, ammatillista tukihenkilötyötä, neuropsykiatrista valmennusta sekä ammatillista ja sosiaalista kuntoutusta.

Avopalveluissa toimii päivittäin useita avoimia toiminnallisia ryhmiä sekä keskustelu­ryhmiä. Ryhmätoiminnat suunnitellaan yhdessä asiakkaiden kanssa, joten asiakkaat pystyvät vaikuttamaan ryhmien sisältöön ja esittämään toiveitaan myös uusien ryhmien perustamiseksi.

- Jälkihuoltotyö on myös vaihtelevaa ja mielen­kiintoista. Vaihtele­vuutta työhön tuovat ihmisten yksilölliset tuen tarpeet ja elämän haasteet sekä laaja verkostotyö, Klaavu kiteyttää.

Jaa tarina

  

Lisää tarinoita

Suuntaa etsimässä

MATKA on matalan kynnyksen avokuntoutusmalli nuorille

Matka Jyväskylä