Tätä työtä kannattaa tehdä

Tätä työtä kannattaa tehdä

Kuntoutusohjaaja Amira Bushnaief on tehnyt huumetyötä Nuorten Ystävien Miepä-kuntoutuksessa 15 vuotta. Hän on nähnyt monta kertaa, että vaikeastakin elämäntilanteesta voi selvitä.

- Tämä on työtä jota kannattaa tehdä. On merkittävää, kun saadaan ihminen osalliseksi yhteiskuntaan tai jos esimerkiksi lasten huostaanotolta voidaan välttyä.

Miepässä työntekijä sitoutuu ihmiseen ja kuntoutuksen keskeyttämisprosentti on todella alhainen.

Työntekijällä on tärkeä rooli varmistaa, että asiakas saa hänelle tarpeellisen avun. Intensiivisyyden ja joustavuuden lisäksi selkeät reunaehdot toiminnalle on oltava. Yksilötyön lisäksi ryhmämuotoinen sosiaalinen kuntoutus on olennainen osa Miepä-kuntoutusta ja koko NYn Oulun avopalvelukeskuksen toimintaa.

Amira vastaa Miepä-kuntoutuksen asiakasvirrasta, kuntoutusprosessien suunnittelusta, toteutuksesta ja kehittämistyöstä.

- Kaupungin työntekijät toimivat työpareinani eli teemme yhteistä työtä kuntoutujien eteen. Teen myös ruohonjuuritason päihdekuntoutustyötä eli kuljen tiiviisti mukana asiakkaan elämässä parin vuoden kuntoutusjakson ajan. Teen paljon kotikäyntejä ja jalkaudun asiakkaan omaan toimintaympäristöön. Ei ole lainkaan tavatonta, että asiakkaan kanssa harjoitellaan yhdessä esimerkiksi julkisten liikennevälineiden käyttöä tai tehdään altistusharjoitteita ahdistusta tuottavissa tilanteissa.

Amira kertoo, että näkyvin muutos hänen uransa aikana on, että kuntoutukseen tulevat ovat huonommassa kunnossa niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Ongelmat ovat kasautuneet ja alkaneet usein jo varhaislapsuudessa. Ylisukupolvinen syrjäytymisketju on myös nähtävissä.

- Huumeiden käyttäjien keskinäinen väkivalta on myös lisääntynyt. Lisäksi muuntohuumeet ja kannabiksen kotikasvatus ovat yleistyneet. Tämän myötä huumeet ovat yhä nuorempien saatavilla suhteellisen edullisesti. Nuorten on nykyään myös vaikeampaa päästä koulutuksen ja työelämän pariin. Avuntarvitsijoiden määrä kasvaa samalla kun taloustilanne on yhteiskunnassa tiukka. Nykyään ihmisten tulee osoittaa sitoutumisensa ja motivaationsa päästääkseen hoitoon.

Amira kertoo positiivisinta työssään olevan, kun hän näkee entisiä asiakkaitaan vuosien jälkeen ja heidän elämässään asiat ovat kunnossa.

- On hienoa nähdä, että vaikeista elämäntilanteista voi selvitä ja ihminen on löytänyt oman paikkansa yhteisöissä. Myös se, kun vanhemmuus kantaa ja lapset voivat perheessä hyvin, on aina erittäin palkitsevaa.

Jaa tarina