Asumisvalmennus antaa valmiudet itsenäiseen arkeen

Nuorten Ystävät tarjoaa pääkaupunkiseudulla Espoossa ja Keravalla asumisvalmennusta nuorille aikuisille, jotka tarvitsevat tiivistä tukea elämänhallintaansa sekä itsenäiseen asumiseen. Asumisvalmennuksessamme yhdistyy kaksi arjen hallinnan edistämisen kannalta tärkeää elementtiä: oma asunto ja lähellä olevan työntekijän tuki ja ohjaus.

- Tarjoamme palveluja tilanteessa, jossa nuoren elämänhallinnan taidot vaativat vahvistusta ja tiivistä ohjausta jotta itsenäinen asuminen omassa asunnossa onnistuu, toteaa NYn palveluesimies Heikki Panula.

Nuoret tulevat asumisvalmennukseen erilaisista elämäntilanteista ja heidän tilanteeseen vaikuttavat useat tekijät elämän eri osa-alueilta. Usein heikko itsetunto ja monien arjen, opiskelun ja työelämän vaatimien perustaitojen osaaminen on puutteellista. Arjenhallintaan tai asioimiseen liittyvät perustehtävät ovat monille vaikeita ja vaativat paljon ponnisteluja.

- Syrjäytymisuhan alla olevat nuoret ovat vaarassa passivoitua ja heidän motivoimisensa itsestään huolehtimiseen, oikeanlaisen päivärytmin ylläpitämiseen ja koulutus- ja työllistymispolun löytämiseen voi olla haastavaa. Elämää hallitsee usein päihteet, mikä vaikuttaa psyykkiseen ja fyysiseen kuntoon sekä kokonaisvaltaiseen elämänhallintaan, kertoo Panula.

Asumisvalmennuksen vahvuus on työntekijöiden jalkautuminen asiakkaiden pariin. Ohjaajien toimistot sijaitsevat nuorten asuntojen kanssa samassa taloyhtiössä, joten apu ja tuki ovat helposti saatavilla eikä sitä varten tarvitse lähteä asioimaan ulkopuolisen tahon luokse virastoon. Ohjaajia on mahdollisuus tavata päivittäin joustavasti oma elämäntilanne huomioon ottaen. Lisäksi ympärivuorokautisen puhelinpäivystyksen kautta apu on aina lähellä.

- Pystymme tarjoamaan nuorelle mahdollisuuden tiiviiseen, yksilölliseen ja monipuoliseen tukityöskentelyyn samaan aikaan, kun hän opettelee itsenäisen asumisen ja elämänhallinnan taitoja siinä ympäristössä, jossa niitä tarvitsee oikeassakin elämässä. Lähellä oleminen ja useat tapaamiset viikossa mahdollistavat nopean reagoinnin asiakkaan elämässä tapahtuviin mahdollisiin muutostilanteisiin, Panula toteaa.

Tavoitteena tehdä tuki tarpeettomaksi

Asumisvalmennusjakson kesto määritellään yksilöllisesti nuoren tarpeista ja tukijakson tavoitteista käsin. Nuoren ja hänen verkostonsa kanssa luodaan alkuhaastattelun perusteella suunnitelma ja tavoitteet asumisvalmennusjaksolle. Alkuhaastattelu kattaa elämän eri osa-alueet ja sen perusteella saadaan selville nuoren tuen tarpeet.

Työskentelyyn vaikuttavat nuoren omat kokemukset ja tuntemukset, jotka usein kumpuavat hänen menneisyydestään, peloista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Nuoria tuetaan antamalla heille myönteistä palautetta ja rohkaisua, josta he ovat usein jääneet täysin paitsi elämässään.

- Valmennuksella edistetään nuorten osallisuutta omaa elämäänsä koskevissa asioissa ja tuetaan heitä itsenäiseen selviämiseen. Vahvistamme nuoren voimavaroja ja toimintakykyä arjen taidoissa, vuorovaikutustaidoissa ja vastuun ottamisessa. Harjoittelemme päivittäisiä arjen toimintoja sekä tuemme käyttämään kodin ulkopuolisia palveluita. Autamme nuoria myös etsimään opiskelu- ja työpaikkoja. Työskentelyn tavoite onkin tehdä tuki tarpeettomaksi, Panula kertoo.

Asumisvalmennuksessa järjestetään aktiivisesti myös monipuolista vapaa-ajantoimintaa, jolla edistetään yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

- Meillä on erilaisia toiminnallisia ryhmiä, joiden sisällöt syntyvät valmennettavien tarpeista. Lisäksi nuoria tuetaan harrastustoiminnassa ja madalletaan kynnystä aloittaa uusi harrastus tutustumalla erilaisiin aktiviteetteihin yhdessä, Panula toteaa.

Valmennuksessa käytettävät asunnot sijaitsevat Espoon Pellaksenmäessä ja Keravan Jaakkolassa.

Asumisvalmennukseen voi ohjautua lastensuojelun-, aikuissosiaalityön-, mielenterveys- ja päihdepalvelujen tai vammaispalvelujen kautta.  

Ota yhteyttä:
Palveluesimies Heikki Panula
044 7341 652
heikki.panula@nuortenystavat.fi

Jaa tarina