Vapaus työskennellä hyvin

Heikki Panula pitää itsenäisestä työstään: on paljon vapautta – ja paljon vastuuta myös.

- Olemme vastuussa paitsi asiakkaille myös tilaajille, että he saavat palvelun, josta ovat maksaneet. Käyntikorttina on, että tehdään mahdollisimman hyvin.

Panula työskentelee palveluesimiehenä Nuorten Ystävillä. Hän on viihtynyt siellä jo noin 15 vuotta, kun projektit lasketaan mukaan. Pääkaupunkiseudun avopalvelukeskuksessa hän on työskennellyt yli kymmenen vuotta. Panula on sitoutunut ja pitkäaikainen työntekijä, jolla on monipuolinen ammattitaito.

Ennaltaehkäisyä ja jälkihuoltoa

Jälkihuolto ja avopalvelu vastaavat hyvin erilaisiin tarpeisiin. Jos lapsi tai nuori on ollut avohuollon sijoituksessa yli puoli vuotta yksin hänellä on lain mukaan oikeus jälkihuoltoon.

Avopalvelukeskuksen erityisohjaajat tukevat nuoria asumiseen, opiskeluun ja työnhankintaan liittyvissä arjen asioissa sekä auttavat ratkomaan ongelmia vaikkapa päihteiden kanssa.

Tukipalveluilla ennalta ehkäistään perheiden ongelmien kärjistymistä tai tuetaan nuorta, jotta tämä ei joutuisi uuteen sijoitukseen.

- Nuorimmat asiakkaamme ovat 10–11-vuotiaita. Heidän kohdallaan tuetaan koulunkäyntiä ja autetaan kotona, jos asiat ei suju.

Vaikka kiirettäkin on, niin Nuorten Ystävillä on aikaa yksilölliseen palveluun.

- Mahdollisiin ongelmiin reagoidaan nopeasti, jo samana päivänä. Ei tarvitse kenellekään sanoa, että tuu takasin viikon päästä.

Riittävät resurssit sitouttavat

- Nuorten Ystävillä pidetään huolta, että työntekijät jaksaa. Jos asiakasmäärät kasvaa, ollaan valmiita kouluttamaan ja palkkaamaan lisää henkilökuntaa, jotta pystymme kukin tekemään sitä työtä, johon meidät on palkattu.

Kun resurssit riittävät, työntekijät pysyvät tyytyväisinä, eivätkä vaihda jatkuvasti työpaikkaa. Pysyvä työväki mahdollistaa pitkäjänteisen työn ja asiakkaille sitoutuvan ilmapiirin.

Yhteiskunnan tuki on jakautunut monelle eri luukulle. Panulan työssä on siksi erityisen tärkeää, että nuoresta otetaan kokonaisvaltainen vastuu.

- Masentuneella nuorella ei ole voimia siihen, että häntä hyppyytetään luukulta toiselle. Meillä yksi aikuinen kantaa vastuun.

Jaa tarina