Avopäihdekuntoutus

Avopäihdekuntoutus

Avopalvelut Tampere

Haarlankatu 4 B tsto 4
33230 Tampere

Palveluesimies
Nina Hämäläinen
p. 044 7341 804

Nuorten Ystävien Avopäihdekuntoutukseen tulevat asiakkaat ovat 18 vuotta täyttäneitä päihdekuntoutujia, joille avopalvelu on tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen kuntoutusmuoto. NYn avopäihdekuntoutus tähtää riippuvuuksista irtautumiseen. Työskentely tukee päihteetöntä elämäntapaa ja arjessa selviytymistä. Toipumiskeskeisessä kuntoutuksessa korostetaan ihmisen omia, luonnollisia voimavaroja sekä uskotaan riippuvuuksista kuntoutumisen vapauttavan positiivisia voimavaroja.

Työskentely toteutuu kotikäynteinä sekä tapaamisina NYn toimistolla. Asiakas saa henkilökohtaista opastusta arjen toimintojen hoitamisessa, yhteisöllistä tukea sekä kokonaisvaltaista elämäntilanteen ja voinnin seurantaa. Asiakkaat pääsevät mukaan yhteisöllisyyttä ja sosiaalisuutta tukeviin ryhmätoimintoihin.

NYn avopäihdekuntoutuksessa asiakkaan kuntoutuksesta vastaa omaohjaaja. Ohjaajan tukena toimii moniammatillinen tiimi, johon kuuluu sosionomeja, sairaanhoitajia, toimintaterapeutti ja yhteisöpedagogi. Neljällä työntekijällä on mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto.