Avopalvelut Tampere
Hyvis tuo jaksamista arkeen

Hyvis tuo jaksamista arkeen

Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ovat pääosassa opiskelijoiden vetämässä Hyvis-ryhmässä Tampereen Avopalveluissa. Hyvikseen osallistuu Vuoreksen tukiasumisen yksikkö ja se on avoin myös omissa asunnoissaan asuville tuetun asumisen palvelun asiakkaille. Nuoret ovat saaneet voimavaroja arkeen ja opiskelijat oppia moniammatillisesta yhteistyöstä ja nuorten kanssa toimimisesta.

Tampereen Avon Vuoreksen tukiasumisen yksikkö on syksystä asti tehnyt yhteistyötä Tampereen ammattikorkeakoulun sosionomi-, sairaanhoitaja- ja fysioterapeuttiopiskelijoiden kanssa. Opiskelijat ovat vetäneet Hyvis-ryhmää tukiasumisen tai tuetun asumisen asiakkaille.

Ryhmän tavoitteena on saada nuoret osallistumaan yhteiseen ryhmätoimintaan turvallisessa ohjauksessa, mutta niissä on haluttu myös synnyttää kipinää omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen.

– Ryhmä on lisännyt yhteenkuuluvuutta ja tukenut NYn työtä nuorten yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi, kuntoutusohjaaja Tiina Aho sanoo.

Kokemus on ollut niin palkitsevaa, että yhteistyötä halutaan jatkaa tulevana syksynä. Yksi ryhmään osallistujista suosittelee Hyvis-ryhmää kaikille, jotka haluavat oppia enemmän itsestään tai ovat elämässä hukassa.

– Osallistuminen Ajankäyttö arjen toimivuus -tapaamiseen toi käytännön hyötyä, sillä se auttoi hahmottamaan päiväni rakennetta ja miten sitä tulisi muuttaa, ryhmään osallistunut nuori kertoo.

Lempeästi ja kannustavasti

Ryhmätapaamisia on kerran kuukaudessa kaikkiaan seitsemän kertaa. Tapaamisten teemoina ovat olleet asiat, jotka nousevat esiin asiakkaiden kanssa päivittäin ja viikoittain, kuten fyysinen- ja psyykkinen hyvinvointi, liikunta ja ravitsemus, jännittäminen, riippuvuudet ja ihmissuhteet. Teeman lisäksi tapaamisissa on myös rentoutusharjoituksia, liikuntaa ja terveellinen välipala. Jokaiseen tapaamiseen on osallistunut myös NYn ohjaaja.

– Me olemme saaneet harjoitella moniammatillista tiimityöskentelyä, mikä on työelämässä tärkeä taito. Eri alojen opiskelijoiden yhteistyö on ollut todella antoisaa, sillä jokainen on voinut tuoda mukaan oman alansa tiedon ja taidon, sosionomiopiskelija Minerva Lappalainen kertoo.

Opiskelijaryhmä sai valita tapaamisten teemat itse, mutta aiheet testattiin Vuoreksen ohjaajilla etukäteen. Ohjaajat myös ohjeistivat opiskelijoita siihen, että uuden ryhmätoiminnan juurruttaminen vie aikaa ja että töitä pitää tehdä pitkäjänteisesti, jotta ryhmän luottamus saavutetaan.

– Ryhmän teema on syy kokoontumiselle, mutta ryhmään lähtemiselle voi monella nuorella olla iso kynnys. Kun sen kynnyksen ylittää, se on jo iso juttu.

Opiskelijajoukko on miettinyt paljon sitä, miten asioita pitää käsitellä ja miten toiminnasta tulisi houkuttelevaa. Miten hankaliakin aiheita voisi käsitellä niin lempeästi, ettei nuori ahdistu ja ettei se olisi este osallistumiselle. Miten ilmapiirin saa niin kannustavaksi, että nuori uskaltaa tuoda ajatuksensa esiin.

– Osallisuus ja yhdessä tekeminen on avainasia siinä, että nuoret pohtivat asioita itse ja tekevät oivalluksia omasta elämästään, Lappalainen pohtii.

Opiskelijoiden kanssa on keskusteltu siitä, mitä ohjaajan asiantuntijuus todella on.

– Se voi olla informatiivisia tietoiskuja, mutta joskus hedelmällisempää on ryhmäläisiltä nousevien asioiden huomaaminen ja niihin tarttuminen, kuntoutusohjaaja Aune Väisänen muistuttaa.

Hyviksessä mukana oleminen on tuonut paljon myös NYn ohjaajien työhön ja herättänyt pohtimaan omia työtapoja.


NY tarjoaa Tampereella tukiasumispalvelua  ja tuettua asumista nuorille, jotka tarvitsevat tukea elämänhallintaansa sekä itsenäiseen asumiseen. Vuokra-asunnot sijaitsevat Vuoreksessa sijaitsevissa kerrostaloissa, joista toisessa on myös ohjaajien toimisto. Ohjaajien apu ja tuki ovat siten helposti saatavilla.

Jaa tarina

  

Lisää tarinoita

MATKA on matalan kynnyksen avokuntoutusmalli nuorille

Matka Tampere

Oma asunto sekä lähellä olevan työntekijän tuki ja ohjaus

Yö luonnon helmassa