Avopalvelut Tampere
MATKA on matalan kynnyksen ryhmämuotoinen avokuntoutusmalli nuorille

MATKA on matalan kynnyksen ryhmämuotoinen avokuntoutusmalli nuorille

Nuorten Ystävien pitkäaikainen yhteistyö Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa jatkuu. Keväällä 2018 alkoi MATKA-kehittämishanke, jossa hyödynnetään ESR:n rahoittaman ja JAMKin ja NYn toteuttaman Nuorten vanhempien suunta työuralle –projektin (2015-2017) tuloksia. MATKA on 18–29-vuotiaille työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille suunnattu matalan kynnyksen ryhmämuotoinen avokuntoutusmalli. Hanke toteutetaan Kelan kehittämisrahoituksella ja sitä hallinnoi ja koordinoi JAMK. Palveluntuottajana ja kehittämiskumppanina on NYn Jyväskylän, Turun ja Tampereen toimipisteet.

- MATKA-hankkeessa kuntoutus perustuu tarvepohjaisuuteen, eikä toimintaan hakeutumiseksi edellytetä lähetettä, diagnoosia tai Kelan ammatillisen tai nuorten kuntoutuksen tämän hetkisten myöntöedellytysten täyttymistä, kertoo projektipäällikkö Johanna Moilanen.

Hanke rakentuu 15-18 ryhmäkäyntikerrasta ja se toteutetaan yksilöllisiä alku-, väli- ja loppukeskusteluja lukuun ottamatta ryhmämuotoisesti. Jokaisessa ryhmässä on 8-10 osallistujaa. Lisäksi osallistujille järjestetään 2-3 seurantakäyntiä ryhmämuotoisesti ryhmän päättymisen jälkeen. Mallia pilotoidaan Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa.

MATKA on matalan kynnyksen sosiaalisen ja ammatillisen kuntoutuksen ryhmätoimintaa. Nuoret ovat löytäneet mukaan toimintaan yhteistyöverkostojen kautta yli sektorirajojen. Ryhmien toiminta on alkanut syksyllä ja kaikilla kolmella paikkakunnalla ryhmät ovat täynnä.

Osallistuminen edellyttää nuorelta halua tulla ryhmään joka viikko. Sitoutumisen aste ryhmissä on ollut korkea ja poissaoloja on ollut vain sairastumisten takia. Sana on kiirinyt koska keväänkin ryhmiin on jo tulijoita.

- Matalan kynnyksen toimintaa on tarvittu. Alussa pohdittiin, miten saadaan nuoret sitoutumaan toimintaan, mutta nyt ollaan tilanteessa, että toiminnalle on ylikysyntää. Matalan kynnyksen kuntoutus kannattaa, iloitsee NYn kuntoutusohjaaja Hanna Pessala.

Ammatillinen ja sosiaalinen kuntoutus yhdessä

Toiminnassa yhdistetään ammatillinen ja sosiaalinen kuntoutus; nuorten sosiaalista toimintakykyä ja arjen toimintaa tuetaan asteittain niin, että luodaan riittävä perusta työ- ja opiskeluvalmiuksien vahvistamiselle. NYllä on jo vuosia panostettu sisäisenä koulutuksena dialogiseen työotteeseen. MATKA-ryhmissä hyödynnetään tätä dialogisen ohjauksen työotetta ja pyritään vahvistamaan niitä hyviä asioita, joita jokaisessa ryhmäläisessä on.

- Jokaisella ryhmäkerralla nuorelta kysytään, miten tämä auttaa juuri sinua omassa elämässäsi. Näin nuori ei jää irralliseksi omasta toimijuudesta. Ryhmissä käytetään taide- ja liikuntalähtöisiä menetelmiä, keskustellaan, valmistetaan ruokaa ja ruokaillaan yhdessä. Yhdessä ruokailu on koettu erittäin tärkeäksi, Moilanen toteaa.

Toiminnassa myös hyödynnetään voimavaralähtöistä työskentelyotetta ja positiivista psykologiaa soveltavaa lähestymistapaa. Kuntoutusryhmän jäsenet osallistuvat aktiivisesti ryhmätoiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Ryhmäkäyntikertojen teemat tarkennetaan prosessin alussa osallistujien tarpeiden mukaisesti ja teemat voivat liittyä niin arjen hallintaan ja arjessa selviytymisen taitoihin, sosiaalisiin suhteisiin, psyykkiseen hyvinvointiin ja itsetuntemukseen, omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistamiseen, työelämävalmiuksiin ja -taitoihin kuin myös työnhakutaitoihin. Ryhmäkäyntien välille kuntoutujille annetaan esimerkiksi mobiilimenetelmiä hyödyntäen erilaisia kotitehtäviä, joilla tuetaan uusien toimintamallien omaksumista osaksi omaa arkea käyntikertojen välissä.

- Nuoret tulevat hyvin vaihtelevista tilanteista. Parhaimmillaan ryhmän aikana nuorelle voi syntyä ajatus siitä, mihin hän hakee opiskelemaan. Pienin askelin mennään kohti tavoitetta. MATKAssa vahvistetaan arjen valmiuksia, jotta nuorella on tulevaisuudessa parempi mahdollisuus hakea eteenpäin. Sosiaalinen osallisuus on tärkeää: monilla osallistujilla on yksinäisyyden kokemuksia ja he tuntevat tipahtaneensa ulkopuolelle jostakin. Toivomme, että ryhmässä mukana oleva kokee, että hänellä on rohkeutta yrittää ja mahdollisuus olla oma itsensä, Moilanen sanoo.

Kuluvan lukukauden  jälkeen järjestetään seurantatapaamiset ja loppuhaastattelut ensi keväänä. Helmikuussa 2019 alkavat uudet ryhmät. Hankarahoitus jatkuu tutkimuksen merkeissä ensi vuoden loppuun asti. Silloin tehdään kyselyt ja haastattelut, mitä kautta pyritään selvittämään toiminnan vaikutukset ja osallistujien kokemia hyötyjä.

Kevään MATKA-ryhmiin voi jo ilmoittautua. Ryhmät alkavat helmikuussa 2019 Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa.

Hankkeen blogia voit lukea täältä: http://blogit.jamk.fi/matka

Lisätietoa antavat:

Kuntoutusohjaaja Hanna Pessala 
hanna.pessala@nuortenystavat.fi
p. 050 566 4585 (myös WhatsApp)

Kuntoutusohjaaja Olli Nikoskelainen 
olli.nikoskelainen@nuortenystavat.fi
p. 044 7443 778 (myös WhatsApp)

Jaa tarina

  

Lisää tarinoita

Oma asunto sekä lähellä olevan työntekijän tuki ja ohjaus

Yö luonnon helmassa

Palkitsevinta on, kun asiakkaan siivet alkavat kantaa

Palveluesimies Nina Hämäläinen