Avopalvelut Turku
Ryhmätoiminnasta rohkeutta arjen hallintaan

Ryhmätoiminnasta rohkeutta arjen hallintaan

NYn Turun Avopalvelukeskuksessa uusimpien palveluiden joukossa on vapaaehtoinen ryhmämuotoinen toiminta, joka on osa 18-30–vuotiaiden mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettua asumista. Kuntoutujien  haasteina on usein yksinäisyys, sosiaalisten tilanteiden pelko ja työ- tai opiskelupaikan puuttuminen ja alentunut toimintakyky.

Parikymppiset Jenni ja Silja ovat tuetun asumisen palveluun ja ryhmätoimintaan tyytyväisiä.

- Kävin päiväosastolla masennuksen ja ei-elimellisen psykoottisen häiriön vuoksi ja sain sieltä lähetteen tähän toimintaan. Olen käynyt muun muassa voimavaravalmennus-ryhmässä ja perjantaisin brunsseilla, Silja kertoo.

- Masennus haittasi lukio- ja vaatetusalanopintoja ja oli jatkuva stressi päällä. Lisäksi oma muutto oli siihen aikaan, kun tulin toimintaan mukaan. Nyt käyn voimavaravalmennuksen ja brunssien lisäksi keskiviikkotoiminnassa tekemässä askartelujuttuja. Olen mukana järjestämässä asiakastupareita, Jenni jatkaa.

Työtä tehdään ammattitaidolla ja omalla persoonalla

Kaikki Avopalvelukeskuksen ohjaajat ovat AMK-sosionomeja sekä lisäksi on toimintaterapeutti. Ohjaajan tärkeimpiä ominaisuuksia ovat aitous, kuunteleminen ja kyky olla aidosti läsnä asiakkaille. Asiakkuudet ovat usein pitkiä ja ohjaajan ja nuoren yhteistyö perustuu pitkälti luottamukseen ja tiiviiseen yhteistyöhön, jossa ohjaaja tukee asiakasta askel askeleelta voittamaan omaa elämää rajoittavia haasteita ja haitallisia toimintamalleja.

- Olen sosiaalisesti aktiivisempi ja olen oivaltanut asioita, joita voisi muuttaa esimerkiksi omissa tavoissa, että olo paranee ja pääsis eteenpäin vaikeuksista. Enää ei ole sellaista oloa, että tarvii selvitä yksin vaan voi ottaa yhteyttä johonkin, jos on vaikeaa, Jenni toteaa.

- Ryhmätoiminta on antanut rohkeutta ottaa ihmisiin kontaktia. Minulla on ollut sosiaalisten tilanteiden pelko ja nyt olen uskaltanut liikkua paremmin keskustassa ihmisten ilmoilla. Yksilöohjaus on auttanut arjessa siinä, että olen opetellut tekemään ruokaa ja siivoamaan. Saan apua silloin, kun tarvitsen sitä. En aikaisemmin halunnut pyytää apua silloin, kun menee huonosti. Nyt en enää häpeä avun pyytämistä, Silja pohtii.

Tyypillinen mielenterveyskuntoutuja tuetussa asumisessa on nuori aikuinen, joka on kohdannut lapsuudessaan tai nuoruudessaan vaikeuksia ja haasteita tai traumaattisia kokemuksia, jotka ovat vaikuttaneet asiakkaan kasvuun ja elämänkokemuksiin ja valintoihin joskus hyvin rankallakin tavalla.

- Kuntouttujilla tyypillisimpiä diagnooseja ovat eritasoiset masennus- ja ahdistuneisuushäiriöt sekä psykoosisairaudet. Haasteet näkyvät sairauden oireiden sekä arjen hallinnassa. Usko omiin kykyihin on usein hukassa ja omia taitoja ja vahvuuksia ei tunnisteta, sanoo erityisohjaaja Laura Kilpeläinen.

Tärkeä tuki

Jenni kokee, että nuorilla voi olla vaikeaa löytää kaipaamaansa apua silloin, kun avuntarve on ajankohtainen.

- Oli kauhean hankala löytää mitään tällaista paikkaa. Piti pyytää apua ammattilaiselta, että saa tukea. Tiedän monia ihmisiä, joilla olis tarve tällaiselle toiminnalle. Aluksi tuntui, etten uskalla kertoa käyväni täällä; että ihmiset ei ymmärrä, millaista toimintaa täällä on. Että täällä tuetaan ja toiminta on avointa.

Silja on Jennin kanssa samaa mieltä.

- Asuin ennen Turkuun muuttoa pienellä paikkakunnalla ja siellä ei saanut apua mielenterveysongelmiin eikä asumiseen. Muutettuani Turkuun sain.

- Minusta tämä on todelle tärkeä tuki opiskeleville nuorille. Muutto ja koulunkäynti ovat askel aikuisuuteen ja elämänhallinnan opettelemista. Koulussa on koko ajan suorittamispaineen alla. Olis tärkeää, että tuettais, Jenni jatkaa.

Jennin tulevaisuudensuunnitelmissa on valmistuminen koulusta.

- Toivon ja uskon, että tämä antaa sellaisen varmuuden ja pohjan, että kun en ole enää toiminnassa mukana, pärjään yksin ja pystyn tekemään asioita. Ihan varmasti haen uuteen kouluun.

- Olen niin kauan toiminnassa mukana kuin mitä tarve vaatii. Tulevaisuudessa haluaisin tietysti opiskella lisää, Silja puolestaan sanoo.

- Minulle ohjaajana tärkeintä on se, että jokainen asiakkaani löytäisi oman paikkansa ja tapansa elää mahdollisimman onnellista ja oman näköistä elämää. Asiakkainani on ihania, fiksuja nuoria aikuisia joiden elämässä saan kulkea mukana, Kilpeläinen sanoo.

Jaa tarina

  

Lisää tarinoita

MATKA on matalan kynnyksen avokuntoutusmalli nuorille

Matka Turku