Erityinen huolenpito pysäyttää lapsen vakavasti vahingollisen käyttäytymisen

Erityinen huolenpito pysäyttää lapsen vakavasti vahingollisen käyttäytymisen

Mikäli lapsen oma käyttäytyminen vakavasti vaarantaa hänen henkeään, terveyttään tai kehitystään, voidaan lastensuojelussa päätyä aloittamaan erityisen huolenpidon jakso. Erityinen huolenpito on moniammatillista hoitoa ja huolenpitoa, jonka avulla katkaistaan lapsen itseensä kohdistama vahingollinen käyttäytyminen.

Nuorten Ystävien EHO-tasoisesti resursoitu kriisi- ja erityisyksikkö 13–17-vuotiaille lapsille sijaitsee Muhoksella osana koulukoti Pohjolakodin sijaishuollon erityisyksikkö Salorinnettä. Yksikössä on paikka kolmelle lapselle. Lisäksi NYllä on Rovaniemellä 7-paikkainen EHO-tasoisesti resursoitu sijaishuollon erityisyksikkö Komsio opetusryhmineen.

- Erityinen huolenpito on viimesijainen lastensuojelulain mukainen rajoituspäätös. Siihen voidaan päätyä, kun lapsi on erityisen vakavassa vaarassa ja tilanteeseen täytyy puuttua. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi vakava päihde- tai rikoskierre tai mikäli lapsi käyttäytyy erityisen itsetuhoisesti ja uhkaa siten terveyttä, painottaa palvelupäällikkö Marianne Inkala.

Erityisessä huolenpidossa lapsi otetaan takaisin aikuisen huolenpidon piiriin. Pysäytyksen aikana on mahdollisesta pohtia, mikä pitkällä tähtäimellä tukee parhaiten lapsen kasvua ja kehitystä. Keskeistä työskentelyssä on moniammatillisuus: lapsen hoidosta vastaa moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat ohjaajat, psykiatrinen sairaanhoitaja, neuropsykologi, lastenpsykiatri ja sosiaalityöntekijä sekä erityisopettaja. Lisäksi erityisen huolenpidon yksikössä on aina paikalla kaksi yövalvojaa. Koska erityisen huolenpidon jaksolla tilanne on aina haastava, lääkärin täytyy koko ajan arvioida muuttuuko lapsen tilanne psykiatrisen tuen tarpeeksi eli onko lapsi autettavissa lastensuojelun keinoin vai pitäisikö hoito järjestää psykiatrisen terveydenhoidon puolella.

Pohjolakodin moniammatillinen tiimi on lapsen vastuusosiaalityöntekijän tukena sekä arviointivaiheessa että lasta sijoitettaessa. Erityisen huolenpidon jakso kestää 30 vuorokautta ja erityisen perustellusta syystä sitä voidaan jatkaa 90 vuorokauteen saakka.

- Tarkka suunnittelu, toteutus ja arviointi ovat juridisesti tärkeitä seikkoja, sillä erityinen huolenpito tulee lopettaa heti, kun siihen ei ole enää tarvetta tai jos todetaan, että se ei auta. Siksi lapsen tilanteen viikoittainen arviointi on tärkeää, Inkala kertoo.

Lapsen kasvatuksesta vastaavan henkilöstön koulutusvaatimukset ovat korkeat. Kasvatuksesta vastaavalla henkilökunnalla ja ohjaajilla täytyy olla vähintään ammattikorkeakoulututkinto.

- Esimerkiksi Pohjolakodin psykiatrisella sairaanhoitajalla on pitkä ja laaja-alainen kokemus terapeuttisesta työskentelystä nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Hänen erityisasiantuntemusalana on kiintymyssuhdehäiriöt, trauma- ja tietoisuustyöskentely. Hän toimii omaohjaajan työparina koko prosessin ajan, Inkala jatkaa.

Aitoa vuorovaikutusta

Erityinen huolenpito on strukturoitu ja vuorovaikutteinen prosessi lapsen itsensä, vanhempien, sosiaalityöntekijän ja Pohjolakodin moniammatillisen tiimin kesken. Jakson alkaessa lapsen kanssa käydään aloituskeskustelu erityiseen huolenpitoon johtaneista syistä. Samalla valitaan teemat erityisen huolenpidon jaksolle. Teemoja voivat olla esimerkiksi rikokset, päihteet ja tulevaisuuden suunnittelu, ja lapsi käy teemoja läpi keskustellen ja tehtäviä tehden yhdessä oma-ohjaajan ja psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Lapsen kanssa voidaan tehdä harjoituksia myös esimerkiksi liittyen tunteiden tunnistamiseen ja säätelyyn tai minäkuvan vahvistamiseen. Jakson aikana lapsi osallistuu myös ryhmätoimintaan. Koulukoti Pohjolakodin omalta Pohjolan koululta käy erityisopettaja päivittäin ohjaamassa erityisessä huolenpidossa mukana olevaa lasta opintoihin ja tehtävien tekoon.

- Meillä on lisäksi käytettävissä ART-koulutettuja erityisen huolenpidon osaston työntekijöitä, jotka voivat käsitellä aggressionhallintaan liittyviä teemoja lapsen kanssa. Lisäksi on päihdearvioinnin mahdollisuus. Tärkeää on aito vuorovaikutus aikuisen kanssa ja asioiden pohtiminen yhdessä. Miten voisi jatkossa toimia toisin, että arki lähtisi sujumaan paremmin, Inkala painottaa.

Jaa tarina