Työskentelyn keskiössä kiintymyssuhde

Työskentelyn keskiössä kiintymyssuhde

Pohjolakodin psykiatrisella sairaanhoitajalla Pilvi Morkolla on laaja kokemus terapeuttisesta työskentelystä lasten ja heidän perheidensä kanssa. Erityisasiantuntemusalana hänellä on kiintymyssuhdehäiriöt (perheiden kanssa työskentely terapeuttisin keinoin), trauma- ja tietoisuustyöskentely.

Morko on työskennellyt mielenterveyspuolella lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa lähes 20 vuoden ajan. Asiakkaina on ollut paljon myös sijoitettuja ja huostaan otettuja lapsia. Pohjolakodilla hänen työnkuvaansa kuuluu toiminnan ja palvelusisältöjen kehittäminen ja lääkehoidon organisointi. Hän konsultoi tarvittaessa myös muita Nuorten Ystävien yksiköitä.

Morko näkee arvokkaana, että Nuorten Ystävät on mahdollistanut mielenterveyttä tukevat palvelut lapsille. Koulukodeissa psykologin ja lääkärin palvelut ovat lakisääteisiä, mutta psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut ekstraa.

Lasta ja nuorta voi auttaa, jos vuorovaikutus toimii. Morkolla on Theraplay Practionerin koulutus, ja hän pystyy käyttämään työssään kiintymyssuhdetyöskentelyn eri osa-alueita sovellettuna.

– Voimme moniammatillisessa tiimissä yhdessä pohtia erilaisia keinoja ja tapoja, jolla lapsen kanssa päästään vuorovaikutukseen. Mietimme myös, mikä lapsen kohdalla olisi hyvä ja asianmukainen hoito ja auttaisiko juuri tätä lasta kiintymyssuhdetyöskentely.

Lapsella on takana monta sijoituspaikkaa ja huonoja kokemuksia aikuisista, joihin ei ole voinut luottaa.  Sanoilla ei usein ole enää merkitystä, vaan aikuisten on oltava luottamuksen arvoisia ja kohdella lasta oikeudenmukaisesti ja ottaa hänet mukaan oman hoitopolkunsa suunnitteluun.

Omahoitajatyöskentelyssä lapsen kanssa yhdessä mietitään, miten vaikeista ja hankalista kokemuksista voi selviytyä ja miten uusia toimintamalleja pystyy harjoittelemaan. Jos lapsi on kokenut pitkään turvattomuutta, työskentely turvallisuuden tunteen takaisin saamiseksi ei tapahdu hetkessä. Lapsen ja nuoren hyvinvoinnille on tärkeää, että hän kokee kuuluvansa johonkin yhteisöön, perheeseen tai kaveriporukkaan. On tärkeää tulla hyväksytyksi ja nähdyksi omassa yhteisössä.

Varhaiset kokemukset

Ymmärtääksemme lapsen hankalan käyttäytymisen pitää katsoa menneisyyteen.

Kun lasta ja hänen perhettään tarkastelee kiintymyssuhteitten pohjalta, työntekijä saa usein selityksiä ja ymmärrystä lapsen tilanteeseen ja pystyy hyödyntämään sitä työskentelyssä hänen kanssaan. Ensimmäiset kiintymyssuhteet syntyvät varhaisessa vuorovaikutuksessa hoivaa ja turvaan tuovaan henkilöön. Vaikka lapsi olisi otettu huostaan vanhempien ongelmien takia, usein kiintymyssuhde säilyy.

– Lapsi on tiedostamattaankin saattanut valita kyseenalaisia keinoja selvitäkseen elämästä. Sijoitus tai huostaanotto on aina kriisi ja turvattomuutta lisäävä kokemus. Lapsi helposti ajattelee olevansa pilalla, kun ei pysty asumaan kotona, kun taas vanhemmilla voi olla syyllisyys siitä, etteivät he ole pystyneet huolehtimaan lapsestaan. Lapset harvoin hylkäävät biologisia vanhempiaan, siksi on tärkeää ottaa heidät mukaan lapsen kanssa tehtävän työhön.

Kiintymyssuhdetyöskentelyyn kuuluu esimerkiksi vanhempien haastattelu vauva-ajasta. Jokainen vanhempi löytää hyviä muistoja lapsestaan, vaikka hänellä olisi haasteita oman elämänsä hallinnassa. Useimmiten vanhemmat ovat myös halukkaita olemaan mukana työskentelyssä.

– Vanhemmilta saatu tietoa pienestä lapsesta voi auttaa murrosikäistä nuorta tiedostamaan omat ongelmansa ja haasteensa ja lisäämään itseymmärrystä. Hän ei muista varhaisia vaiheitaan ja siksi vanhempia tarvitaan kertomaan lapsuusajasta.

Käynnit psykiatrisen sairaanhoitajan luona ovat lapselle vapaaehtoisia, mutta useimmiten he ovat työskentelyyn tyytyväisiä. Morkon työhistorian aikana yksikään ei ole kieltänyt ottamasta yhteyttä vanhempiinsa.

Morko muistuttaa myös leikin ja hauskanpidon tärkeydestä, se kuuluu ihmisen elämään aina ja joka paikassa, myös sijaishuollossa.

– Hauskanpito on aivan liian aliarvostettua, vaikka se on hirveän iso osa ihmisten välistä vuorovaikutusta. On surullista, jos hauskaa on vain päihteitten kanssa.

Jaa tarina