Koulut

Nuorten Ystävien koulu

Muhos

Nuorten Ystävien koulu, Muhos

Nuorten Ystävien koulu Muhoksella on suunnattu oppilaille, joilla on oppimisvaikeuksia kehityksen viivästymästä, tunne-elämän häiriöstä tai muista näihin verrattavista syistä johtuen. Järjestämme koulussa esiopetusta, perusopetusta ja perusopetuksen lisäopetusta.

Koulumme henkilökunnan vahvaa osaamista ovat erityisesti autismikirjon, neuropsykiatriset oppimisvaikeudet, kehitysviivästymät, haastava käyttäytyminen sekä muut erityistä tukea vaativat tekijät. Käytämme opetuksessa monipuolisia kommunikaatiomenetelmiä ja kuvallista toiminnanohjausta.

Oppilaat ohjautuvat kouluun eri puolilta Suomea ja asuvat tarvittaessa koulun pihapiirissä sijaitsevissa asumisyksiköissä.

Nykyaikaisissa koulutiloissa on huomioitu esteettömyys.

Pienin askelin kohti suuria muutoksia

Erityisopettajat Kati Kähkönen ja Katrin Isojärvi

Omalla esimerkillä on suuri vaikutus

Kouluohjaaja Matti Haapalainen