Lasten ja nuorten ryhmäasuminen

Fantti

Muhos

Fantti, Muhos

Fantti on Muhoksella sijaitseva 8-paikkainen lasten ja nuorten ryhmäasumisen yksikkö, joka tarjoaa ympärivuorokautista ja yksilöllisesti tuettua palveluasumista alle 18-vuotiaille. Erityisen tuen tarpeiden taustalla voi olla kehitys- tai muu vamma, neuropsykiatriset, mielenterveydelliset tai käyttäytymisen haasteet.

Yksilöllisen arjen perustana on kuntoutussuunnitelman pohjalta räätälöity viikko-ohjelma, jossa huomioidaan asukkaan omat toiveet sekä avun, tuen ja ohjauksen tarpeet. Henkilökohtaisia viikko-ohjelmia täydentävät yksikön yhteiset vapaa-ajan toiminnat, joilla tuemme asukkaidemme sosiaalista vuorovaikutusta sekä osallisuutta. Osallistumme erilaisiin harrastuksiin, tapahtumiin, kerhoihin ja retkiin. Asukkaidemme itsemääräämisoikeus on keskeisessä osassa arjessamme. Viikottaisissa asukaspalavereissa lapset ja nuoret pääsevät vaikuttamaan toiminnan ja tapahtumien suunnitteluun.

Toteutamme kuntoutuksessa dialogista ohjausta sekä voimaannuttavaa vuorovaikutusta. Neuropsykiatrisen ohjauksen ja yksilökeskeisen elämän suunnittelun avulla asukkaamme oppivat käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa tulevaisuuteen. Käytössämme ovat esimerkiksi puhetta tukevat tukiviittomat, kuvat sekä sosiaaliset tarinat. Henkilökunnan koulutuksessa on huomioitu haastavien tilanteiden ennakointi sekä hallinta ART- ja AVEKKI-toimintamallien mukaisesti. Perheiden kanssa toteutettava kasvatuskumppanuus on tiivistä ja luottamuksellista.

Fantissa jokaisella lapsella on oma huone sekä kylpyhuone. Oman huoneensa lapset saavat sisustaa mieleisekseen. Pihapiirissämme on nuorisotila, liikuntasali näytöslavoineen sekä erillinen aistihuone, jossa voimme toteuttaa multisensorista toimintaa. 

Päivisin Fantin lapset ja nuoret käyvät samassa pihapiirissä sijaitsevaa Nuorten Ystävien koulua, joka tarjoaa erityistä tukea koulunkäyntiin.

Tällä työllä on merkitystä

Ohjaaja Maija Kohvakka