Fantti
Tällä työllä on merkitystä

Tällä työllä on merkitystä

Maija Kohvakka on työskennellyt kuusi vuotta ohjaajana Nuorten Ystävien Muhoksella sijaitsevassa lasten ja nuorten ryhmäasumisen yksikkö Fantissa.

- Päivääkään en vaihtaisi pois. Työni on todella monipuolista ja sillä on merkitystä. Työni kantava voima on, että saan työskennellä pitkäjänteisesti lasten kanssa ja kokea huikeita kasvutarinoita. Työporukkakin on täynnä osaavia ja kokeneita huipputyyppejä.

Fantissa asuvat lapset ja nuoret tarvitsevat ympärivuorokautista erityistä tukea ja ohjausta arjessaan, sillä heillä on monitahoisia tuen ja avun tarpeita. Tuen tarpeet johtuvat kehitysvammasta tai siihen liittyvistä neuropsykiatrisista tai kommunikaatiovaikeuksista.

Fantissa lasten kuntoutuksessa korostuu kodinomainen, turvallinen ja strukturoitu arki, joka muodostuu pysyvistä rutiineista. Päivisin lapset ja nuoret käyvät samassa pihapiirissä sijaitsevaa Nuorten Ystävien koulua, joka tarjoaa erityistä tukea koulunkäyntiin. Illat täyttyvät sopivassa suhteessa vapaa-ajasta, harrastuksista ja arjen hallinnan sekä asumisen taitojen opettelusta.

- Lasten kuntoutus tähtää heidän toimintakyvyn ja omatoimisuuden lisäämiseen, omien tunteiden tunnistamiseen ja hallintaan sekä sosiaalisten taitojen kehittymiseen, Kohvakka valaisee.

Kohvakka korostaa, että kuntoutuksen kivijalka on työlle asetetut selkeät ja yhdessä vanhempien sekä asiantuntijaverkoston kanssa sovitut tavoitteet.

- Jokaiselle lapselle laaditaan kuntoutussuunnitelma, joka ohjaa arjen työtämme täällä Fantissa sekä Nuorten Ystävien koulussa. Lasten kanssa käytetään yksilöllisiä työskentelymenetelmiä, sellaisia jotka sopivat juuri hänelle ja joista hän hyötyy parhaiten. Kuntoutuksessa edetään tarkasti tavoitteiden mukaan, jotta näemme lapsen taitojen kehittymisen ja edistymisen.

Fantin lasten toimintaympäristö on visualisoitu ja kommunikaatiota tuetaan sosiaalisilla tarinoilla, kuvilla ja muilla apuvälineillä. Vaikka lasten arki perustuu turvalliseen perusrytmiin, niin jokainen päivä suunnitellaan hieman erilaiseksi.

Lapset ja nuoret ovat luonnollisesti itse mukana omien viikko- ja päiväohjelmiensa suunnittelussa.

- Jos lapsi ei kykene ilmaisemaan itseään puhumalla, niin hän voi näyttää kuvilla mitä hän viikko-ohjelmaansa haluaa. Lasten osallisuus ja itsemääräämisoikeus ovat meille tosi tärkeitä juttuja.

Suunnitelmallista työtä ja tuhansia toistoja

- Monille voi olla yllätys miten monipuolista ohjaajan työ on. Tarvitaan paljon suunnittelua ja osaamista, että lasten arki sujuu. Suurin osa työstäni on tietysti kuntoutussuunnitelmiin perustuvaa ohjausta iltavuorossa, mutta ennen varsinaista ohjaustyötä on moniammatillisen tiimin kanssa tehty jo paljon hommia taustalla. On laadittu kuntoutussuunnitelma, rakennettu sosiaalisia tarinoita, tehty kuvia kommunikaation tukemiseksi ja mietitty ohjaustilanteiden rakenteet. Varsinainen ohjaustyö onnistuu vain, jos taustatyö on tehty kunnolla.

- Periksiantamaton pitää olla, koska sellaisia lapsetkin ovat. He ovat myös välittömiä ja näyttävät kyllä onko tänään mukavaa vaiko ei.

Maija kertoo, että työssä oppii uutta joka päivä ja oma ammattitaito kehittyy.

- Ohjaajalta vaaditaan kokonaisvaltaista ymmärrystä mistä esimerkiksi lapsen haastava käyttäytyminen tai kommunikaatiovaikeudet  johtuvat. Työ opettaa koko ajan, sillä uusia diagnooseja tulee jatkuvasti ja ne pitää opetella. Meitä koulutetaan myös säännöllisesti, joten kaikki uusimmat työmenetelmät otetaan välittömästi haltuun ja siirretään heti lasten arkeen.

Joskus on kuitenkin päiviä, ettei mikään onnistu. Silloin osaava ja kokenut työyhteisö on suuri tuki.

- Hankalinta on riittämättömyyden tunne silloin, kun jollakin lapsella on paha olla ja se purkautuu haastavana käyttäytymisenä ja me ei tiedetä mistä se johtuu. Silloin täytyy vain luottaa omaan ja työkavereiden kokemukseen ja ammattitaitoon. Pitää olla kärsivällinen ja periksiantamaton. Lapset kysyvätkin monesti, että miksi en suutu koskaan. Vastaan, että auttaisiko se mitään?

Maija kertoo, että sitoutuminen ja motivaatio vaativaan työhön kumpuaa Fantin lapsista ja nuorista.

- Nämä meidän lapset ovat huipputyyppejä, joilla on niin paljon annettavaa meille aikuisillekin. Arjen pieniä asioita, joilla on suuri merkitys. Se tunne, kun töihin saapuessasi lapset tulevat halaamaan, se on sitä aitoa välittämistä.

Fantin lasten ja nuorten kuntoutus on pitkäjänteistä työtä. Tuloksia syntyy pikkuhiljaa tuhansien toistojen ja yleensä vasta vuosien työn ja harjoittelun jälkeen.

- Työ palkitsee monellakin tapaa mutta huippuja ovat hetket, kun lapsi löytää välineet itsensä ilmaisuun. Kun puhumaton lapsi vuosien harjoittelun jälkeen sanookin sanan ja puhetta alkaa hiljalleen syntyä, onhan se aivan mieletöntä!

Jaa tarina