Mielenterveys- ja päihdekuntoutus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutus

Tuotamme yhdessä yhteistyöverkostomme kanssa mielenterveyskuntoutujien palveluita nuorille sekä nuorille aikuisille.

Palveluilla edistämme asiakkaidemme elämänhallintaa, kuntoutumista sekä osallisuutta yhteiskuntaan. Mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen toteutamme kuntoutujalähtöisesti. Hyödynnämme henkilöstömme moniammatillista osaamista, yhteistyötä erilaisten sidosryhmen kanssa sekä muita palveluitamme.

Kintas, Oulu

Kintas-toiminta on suunnattu mielenterveyskuntoutusta tarvitseville nuorille aikuisille. Toiminnalla edistämme asiakkaiden kuntoutusvalmiuksia, arkielämän taitoja ja sosiaalista toimintakykyä.

Tuettua asumista mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, Turku

Tarjoamme Turussa tuettua asumista nuorille (18-35–vuotiaille) mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, jotka tarvitsevat säännöllistä toimintakyvyn aktivointia ja ylläpitoa sekä kuntoutusta asuakseen itsenäisesti omassa kodissaan.

Miepä, Oulu

Miepä-kuntoutus on tiivistä avokuntoutusta nuorille aikuisille, joilla on päihde- ja mielenterveysongelmia, lisätuen tarve mielenterveystyön ja päihdehuollon avokuntoutuksessa, jatkotuen tarve laitoskuntoutuksen jälkeen tai sosiaalisen syrjäytymisen vakava uhka ja oma halu kuntoutua.

Verto, Oulu

Verto on Nuorten Ystävien ja Oulun kriisikeskuksen yhteinen kehittämishanke. Verto tarjoaa yhteisöllistä ja toiminnallista vertaistoimintaa huumeiden käyttäjille, sekä heidän läheisilleen. Lähtökohtana on yhteisön jäsenten ja heidän läheisten osallisuuden vahvistaminen omassa elämässä ja yhteiskunnassa, sekä kokemustiedon ja vertaisuuden hyödyntäminen.


Ota yhteyttä niin kerromme lisää!