Kintas Turku
Tukea arkeen ja asumiseen

Tukea arkeen ja asumiseen

NYn Kintas-toiminta Turussa tarjoaa tuettua asumista 18–30-vuotiaille mielenterveyskuntoutujille. Kintas-toiminnassa tuki annetaan asiakkaan omaan kotiin.

- Tuemme asiakasta arkielämän taidoissa sekä tulevaisuuteen suuntautumisessa. Toiminnan sisältö määräytyy yksilöllisten tavoitteiden ja muutostoiveiden mukaisesti, tiivistää toiminnasta vastaava ohjaaja Hanna Fröberg.

Tapaamisia asiakkaan kanssa on 1-2 kertaa viikossa. Tavoitteet ja sisältö sovitaan yhdessä, sillä Kintas-toiminnassa asiakas nähdään oman elämänsä parhaana asiantuntijana.

- Yhteistyössä olennaista on asiakasta kunnioittava ja arvostava vuorovaikutussuhde sekä asiakkaan voimavarojen vahvistaminen. Tapaamiset sisältävät muun muassa tukea antavia keskusteluja, yhdessä asiointia, tekemistä ja liikkumista, toimeentuloon ja raha-asioihin liittyvää neuvontaa sekä tukea harrastuksiin, opintoihin ja työelämään. Teemme yhdessä asiakkaan kanssa esimerkiksi kodinaskareita kuten siivousta ja ruuanlaittoa sekä tarvittaessa olemme tukena kodin ulkopuolella liikkumisessa, kertoo Fröberg.

Kintas-toiminnan tarkoituksena on ennen kaikkea vahvistaa asiakkaan elämänhallintaa ja osallisuutta omassa elämässään sekä lisätä asiakkaan valmiuksia itsenäiseen elämään ja omassa kodissa asumiseen. Tähän sisältyy myös asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn sekä psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen kotona ja muussa ympäristössä.

- Tarkoituksena on löytää yhdessä ratkaisuja asiakkaan tulevaisuuden suunnitelmiin kuten opiskeluun, työhön ja vapaa-aikaan. Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen on omatoimisuutta tukevaa ja kuntoutumista edistävä asumismuoto. Asiakas asuu omassa asunnossaan ja häntä tuetaan ja ohjataan säännöllisesti kotikäynneillä ja kodin ulkopuolella tavanomaiseen elämään kuuluvissa asioissa.

Jaa tarina