Mielenterveyskuntoutus

Tuettua asumista mielenterveys- ja päihdekuntoutujille

Turku

Tuettua asumista mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, Turku

Yhteystiedot

Tuettua asumista mielenterveys- ja päihdekuntoutujille
Linnankatu 13 a B 32
20100 Turku

Palveluesimies
Hanna Fröberg
044 7341 821

Erityisohjaaja
Tanja Karhunsaari
050 5733 024

Tarjoamme Turussa tuettua asumista nuorille (18-35–vuotiaille) mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, jotka tarvitsevat säännöllistä toimintakyvyn aktivointia ja ylläpitoa sekä kuntoutusta asuakseen itsenäisesti omassa kodissaan. Tuemme asiakkaitamme harjoittelemaan päivittäisiä toimintoja, käyttämään kodin ulkopuolisia palveluja, vahvistamaan sosiaalista verkostoa sekä löytämään mahdollisuuksia virikkeelliseen vapaa-aikaan.

Työskentelyllä edistämme asiakkaidemme osallisuutta omaa elämäänsä koskevissa asioissa ja tuemme itsenäistymisessä sekä elämänhallinnan haasteissa. Vahvistamme asiakkaiden voimavaroja ja toimintakykyä sekä tuemme vuorovaikutustaidoissa ja vastuun ottamisessa. Ohjaamme asiakkaitamme kuntoutumisen myötä myös eteenpäin työelämään tai opiskelemaan.

Henkilökohtaisen tuen lisäksi asiakkailla on mahdollisuus osallistua yhteisöllisyyttä tukeviin ryhmämuotoisiin toimintoihin. Ryhmätoiminta on kuntoutumista tukevaa virikkeellistä, arkea tukevaa toimintaa. Toiminta sisältää osallisuutta vahvistavia ryhmiä Nuorten Ystävien viihtyisässä toimistossa, ruuanlaittoa yhdessä, liikuntaa, retkiä lähiympäristöön sekä tutustumista Turun tapahtumiin, yhdistyksiin ja järjestöihin. Ryhmiä on noin kaksi kertaa viikossa.

Säännöllisesti on myös suljettuja ryhmiä, joihin osallistuvat asiakkaat haastatellaan ensin. Suljettujen ryhmien teemoja voivat olla mm. rentoutusryhmä, voimavaravalmennus jne. Suljetuissa ryhmissä korostuu vertaistuki ja jakaminen sekä teeman syvällisempi käsittely ja omaksuminen.

Asiakkaan asumista ja arkea tuetaan myös kotikäynnein. Kotikäynneillä asiakasta tuetaan tarpeen mukaan kodin askareissa, esim. siivouksessa ja pyykin pesussa, ohjataan henkilökohtaisessa hygieniassa sekä tehdään ruokaa yhdessä. Asiakas saa asiointiapua kodin ulkopuolella hoidettavissa asioissa sekä tukien hakemisessa.

Tuetun asumisen palveluun ohjaudutaan kunnan mielenterveys- ja päihdetyön sosiaalityöntekijöiden kautta.

Tukea arkeen ja asumiseen

Palveluesimies Hanna Fröberg