Ikäihmisten perhekoti

Ainola

Muhos

Ainola, Muhos

Muhoksella sijaitseva Ainola on 6-paikkainen perhekoti ikäihmisille.

Perhekodin asukkaat ja henkilökunta muodostavat pienen, tiiviin yhteisön, jonka vakituiset ihmissuhteet tukevat asukkaiden turvallisuutta. Jokapäiväiset kodin askareet pitävät yllä asukkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Perhehoitajat ovat Ainolassa läsnä ympäri vuorokauden. Siten takaamme asukkaiden hyvän hoivan, tarvittavan hoidon, ohjauksen ja valvonnan.

Huomioimme Ainolan arjessa ikäihmisten yksilölliset tarpeet, jokaisen ainutlaatuisen elämänkaaren sekä osallisuuden yhteisöön. Tuemme toimintakykyä ja vireyttä yhdessä tekemällä ja kokemalla.

Asumispalvelun Ainolaan voi saada joko muutamien viikkojen tai kuukausien jaksolle tai pitempiaikaiseen asumiseen.

Yksilöllistä perhehoitoa ikäihmisille

Perhehoitajat Irja Laissaoui ja Jani Kuismin