Perhekodit

Jokirinne

Tornio

Jokirinne, Tornio

Torniossa sijaitseva Jokirinne on 6-paikkainen ammatillinen perhekoti 0-18-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Työskentelymme painopiste on lapsen sosiaalinen kuntoutus, arkielämän hallinta. Teemme tiiviisti yhteistyötä lasten ja nuorten perheiden kanssa. Tavoitteenamme on, että lapset pääsevät mahdollisimman pian palaamaan takaisin kotiin. Teemme myös avohuollon perhetyötä perhekotiin sijoitettujen lasten perheiden kanssa ja toteutamme valvottuja lapsen ja vanhemman tapaamisia sekä lapsen vaihtoja vanhemmalta toiselle.

Lisäksi tarjoamme Jokirinteellä monipuolisia avo- ja jälkihuollon palveluja, joita ovat esimerkiksi arviointi, selvittelyjakso, kriisityö, intervallihoito ja täsmäapu perheessä.

Perhekodilla on oma tukiasunto, jossa nuorilla on mahdollista harjoitella itsenäistä elämää. Perhekotivanhemmat toimivat tukihenkilöinä perhekodista itsenäiseen asumiseen siirtyneille nuorille.