Perhekodit

Jokirinne

Tornio

Jokirinne, Tornio

Yhteystiedot

Jokirinne

Roantie 6 B
95410 Tornio
044 7341 693   044 7341 699

Perhekotityöntekijät
Marjut Nenonen
044 7341 699
Pasi Nenonen
044 7341 693

Palvelupäällikkö
Elina Vihelä
0400 225 792
elina.vihela(at)odl.fi

Torniossa sijaitseva Jokirinne on 6-paikkainen ammatillinen perhekoti 0-18-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Jokirinne on kodinomainen sijoituspaikka, jossa hoito ja kasvatus perustuvat ennakoitavaan, säännölliseen sekä johdonmukaiseen arkeen. Jatkuvasti saatavilla ja läsnä olevat turvalliset aikuiset tarjoavat lapsille ja nuorille tasapainoisen kasvuympäristön.

Työskentelymme painopiste on lapsen sosiaalinen kuntoutus ja arkielämän hallinta. Tavoitteenamme on, että lapset pääsevät mahdollisimman pian palaamaan takaisin kotiin. Keskeisimpinä työmuotoinamme ovat omaohjaajatyöskentely, koulutyön ja itsenäistymisen tukeminen, toiminnallisuus sekä tiivis yhteistyö perheiden kanssa. Työskentelymenetelminä käytämme mm. aggressionhallinnan ryhmätoimintaa (ART) sekä menetelmällistä perhetyötä (THL/Lapset puheeksi, perheinterventio).