Polokassa vain perheellä on väliä

Polokassa vain perheellä on väliä

Polokka-perhekuntoutuksessa yhdistetään lastensuojelun ja päihdetyön keinoja perheiden auttamiseksi ja tukemiseksi siten, että perheet säilyisivät ehjinä ja selviäisivät arjen haasteista. Polokassa autetaan perheitä, joiden elämätilanne on syystä tai toisesta kriisiytynyt. Kuntoutukseen saapuvan perheen arjen hankaluuksien taustalla on useasti vanhemman tai molempien vanhempien päihteiden käyttö.

- Työskentelemme useimmiten perheiden kanssa, joiden arki on sekaisin vanhemman päihteiden käytön vuoksi. Toiminnan lähtökohtana on ensisijaisesti turvata lasten hyvinvointi ja ehkäistä huostaanotot, toteaa Polokan palveluvastaava Minna-Riikka Miettinen.

Polokka on monelle perheelle se viimeinen mahdollisuus säilyä yhdessä.

- Monesti kuntien omat palvelut on jo kokeiltu ennen meille tuloa. Täällä kaikki toiminta lähtee siitä, että pyrimme aikaansaamaan perheessä muutosta, jonka he saisivat vietyä kotiin ja normaaliarkeen, Miettinen kertoo.

Motivaatiota oltava

Heti alusta asti perheille korostetaan, että perhekuntoutus on vain alku koko perheen itsenäiselle prosessille, joka jatkuu perhekuntoutuksen päätyttyä kotipaikkakunnalla ja kotona. Koska kuntoutus perustuu vapaaehtoisuuteen on omaakin motivaatiota perheillä löydyttävä.

- Jonkinlaisia voimavaroja ja tahtoa kuntoutua on perheellä oltava ennen meille tuloa, jotta kuntoutus onnistuu. Oman tilanteen ja ongelman myöntäminen on kuntoutumisen ensimmäinen askel, Miettinen toteaa.

Varsinainen tiivis perhekuntoutus tapahtuu Muhoksella. Perheet viettävät siellä päihteetöntä elämää yhdessä muiden kuntoutuvien perheiden kanssa.

Kuntoutusta monin eri keinoin

Vanhemmat ja lapset käyvät yksilö-, ryhmä- ja parikeskusteluja henkilökunnan sekä vertaisryhmien kesken. Vertaisryhmissä vanhemmat ja lapset voivat puhua ja jakaa tunteitaan.

- Alle kouluikäisille lapsille järjestetään monipuolista ohjattua yksilö- ja ryhmätoimintaa ja kouluikäiset lapset käyvät koulua joko kotikouluissaan tai Polokan omissa opetusryhmissä Muhoksella Nuorten Ystävien koulussa tai Pohjolan koulussa. Tärkeää on, että lapsilla on Polokassa aikaa leikkiin ja yhdessäoloon eli normaaliin perhe-elämän viettoon raittiiden vanhempien kanssa, Miettinen painottaa.

Läheisverkostotyö nähdään tärkeänä osana Polokan perhekuntoutusta. Jokaiselle perheelle järjestetään kuntoutusjakson aikana mm. läheisverkostopäivä. Perheet määrittävät itse ketä kutsutaan. Päivään osallistuu myös päihdetyöntekijä.

- Vanhemmilla on mahdollisuus tavata päihdelääkäri kuukausittain, ja terveydenhoitajan palvelut ovat käytössä joka päivä. Psykologi tapaa lapsia tarvittaessa. Perheiden kuntoutus on todella tiivistä moniammatillista yhteistyötä, Miettinen toteaa lopuksi.

Lisätietoja:
Palveluvastaava
Minna-Riikka Miettinen
044 7341 775

Jaa tarina