Sijaishuollon erityisyksiköt

Hiekkarinne

Rovaniemi

Hiekkarinne, Rovaniemi

Yhteystiedot

Hiekkarinne

Sudentie 17
96500 Rovaniemi
044 7341 619, 044 9016 200

Päivystys
050 4131 856

Vs. yksikön johtaja
Markku Rinta
044 7341 453

Palvelupäällikkö
Marianne Inkala
044 7341 806

Rovaniemellä sijaitseva Hiekkarinne on 12-paikkainen ja kaksiosastoinen sijaishuollon erityisyksikkö haasteellisesti oirehtiville 13–17-vuotiaille nuorille. Tarjoamme yksilöllistä kasvatusta, hoitoa ja opetusta nuorille, jotka tarvitsevat tiivistä sosiaalisen toimintakyvyn tukemista ja kuntoutusta sekä hyötyvät vahvasta aikuisen tuesta ja läsnäolosta. Pystymme reagoimaan nopeasti myös kiireellisiin sijoituksiin.

Hiekkarinteellä arjen työmme perusta on turvallisuus ja turvallisuuden tunne. Arkemme rakentuu kokeneen, moniammatillisen ja välittävän yhteisön ympärille, jossa koulunkäynti, sosiaalinen toiminnallisuus, omaohjaajatyöskentely sekä suunnitelmallinen vapaa-ajan toiminta luovat nuorille turvallisen kasvuympäristön.

Suunnitelmallisella ja yksilöllisellä omaohjaajatyöskentelyllä keskitymme kasvua ja kehitystä jarruttavien haasteiden selättämiseen tukemalla nuoria arjen taitojen haltuunotossa sekä omien vahvuuksien löytämisessä. Autamme nuorta vahvistamaan osallisuutta sekä yhteiskuntaan kiinnittymistä. Omaohjaajatyöskentelyn lähtökohtana on toimivan ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen rakentaminen aikuisen ja nuoren välillä. Yhteistyö nuoren läheisverkoston ja sosiaalityöntekijän kanssa on tiivistä.

Hiekkarinteellä nuorten kasvatuksesta ja huolenpidosta vastaa kokenut ja moniammatillinen henkilökunta, johon kuuluu yksikön johtajan ja kahden tiimivastaavan lisäksi 15 ohjaajaa. Henkilöstön erityisosaamista ovat mm. AVEKKI-toimintatapamalli, ART, päihde- ja mielenterveystyö sekä Toimiva lapsi & perhe menetelmä: Lapset puheeksi -keskustelu (THL). Nuoren kuntoutumisen tukena toimivat  myös Hiekkarinteen konsultoiva erityishenkilöstö, psykologi ja lääkäri.

Hiekkarinteen pihapiirissä on kaksi itsenäistymisasuntoa itsenäistyviä nuoria varten. Voimme tarjota myös nuoren yksilöllisen tilanteen huomioivan palvelujatkumon aina jälkihuoltopalveluun saakka.

Hiekkarinne sijaitsee samassa pihapiirissä vaativan laitoshoidon yksikkö Komsion kanssa.

Työ joka tuntuu omalta

Yksikön johtaja Kalle Iivari