Sijaishuollon erityisyksiköt

Jokeri-Kunnari

Turku

Jokeri-Kunnari, Turku

Yhteystiedot

Jokeri-Kunnari

Vaalantie 23
20750 Turku
044 7341 460  044 7341 490

Palveluvastaava
Tiina Virtanen
044 7341 434

Palvelupäällikkö
Marianne Inkala
044 7341 806

Jokeri-Kunnari on Turussa sijaitseva 12-paikkainen sijaishuollon erityisyksikkö. Jokeri-Kunnarin henkilökunta on erikoistunut autismikirjoon kuuluvien ja muiden arkeensa laaja-alaisesti erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten avustamiseen ja kuntouttamiseen.

Jokeri-Kunnarin kuntouttavan arjen lähtökohta on lapsen monipuolisen kehityksen, omatoimisuuden ja elämänhallinnan taitojen tukeminen turvallisessa kasvuympäristössä. Kasvatuksellinen kuntoutuksemme tähtää toimintakyvyn ja omatoimisuuden lisäämiseen, omien tunteiden tunnistamiseen ja hallintaan sekä sosiaalisten taitojen kehittymiseen. Arkemme on strukturoitua ja sitä suunnitellaan jokaiselle lapselle ja nuorelle yksilöllisesti. Toimintaympäristömme on visualisoitu ja tuemme kommunikaatiota kuvilla, sosiaalisilla tarinoilla ja erilaisilla apuvälineillä.

Jokeri-Kunnarin tiloissa on huomioitu yksikössä asuvien lasten erityistarpeet, kuten tilojen selkeys, esteettömyys ja turvallisuus. Jokaiselle lapselle on Jokeri-Kunnarissa oma huone ja kylpyhuone.

Jokeri-Kunnarissa asuvien lasten koulun valinnassa auttaa Turun kaupungin koulukoordinaattori.