Sijaishuollon erityisyksiköt

Koivulehto

Muhos

Koivulehto, Muhos

Sijaishuollon erityisyksikkö Koivulehto toimii Muhoksella osana koulukoti Pohjolakotia. Koivulehdossa on kuusi paikkaa 13–17-vuotiaille tytöille ja pojille, jotka tarvitsevat sosiaalisen toimintakyvyn kuntoutusta sekä hyötyvät aikuisen tiiviisti ohjaamasta ja strukturoidusta arjesta. Koivulehtoon sijoitettavat lapset ovat kokeneet jo useita aikaisempia keskeytyneitä sijoitusjaksoja eri lastensuojelulaitoksissa.