Sijaishuollon erityisyksiköt

Koivulehto

Muhos

Koivulehto, Muhos

Yhteystiedot

Koivulehto

Leppiniementie 155 B
91500 Muhos
044 7341 781  044 7341 799

Asiakaspaikkatiedustelut
044 7341 627

Palveluvastaava
Nina Koskitalo
044 7341 645

Koivulehto on 4+4 paikkainen sijaishuollon erityisyksikkö haasteellisesti oirehtiville 13–17-vuotiaille nuorille. Koivulehto toimii Muhoksella osana koulukoti Pohjolakotia.

Tarjoamme yksilöllistä kasvatusta, hoitoa ja opetusta nuorille, jotka tarvitsevat tiivistä sosiaalisen toimintakyvyn tukemista ja kuntoutusta. Nuoret hyötyvät vahvasta aikuisen tuesta ja strukturoidusta arjesta. Koivulehtoon sijoitettavat nuoret ovat usein kokeneet useita aikaisempia keskeytyneitä sijoitusjaksoja eri lastensuojelulaitoksissa.

Kuntouttava arkemme rakentuu kokeneen, moniammatillisen ja välittävän yhteisön ympärille. Koulunkäynti, sosiaalinen toiminnallisuus, omaohjaajatyöskentely sekä suunnitelmallinen vapaa-ajan toiminta luovat nuorille turvallisen kasvuympäristön.

Jokaisella nuorella on nimetty omaohjaaja, jonka keskeisin tehtävä on luottamus- ja kiintymissuhteen rakentaminen nuoreen sijoituksen aikana. Suunnitelmallisella ja yksilöllisellä omaohjaajatyöskentelyllä keskitymme kasvua ja kehitystä jarruttavien haasteiden selättämiseen tukemalla nuoria arjen taitojen haltuunotossa sekä omien vahvuuksien löytämisessä. Autamme nuorta vahvistamaan osallisuutta sekä yhteiskuntaan kiinnittymistä. Yhteistyö nuoren läheisverkoston ja sosiaalityöntekijän kanssa on tiivistä.

Nuoren kuntoutumisen tukena toimii yksikön henkilökunnan lisäksi Pohjolakodin terveydenhuollon tiimi, johon kuuluu psykiatrinen sairaanhoitaja, yleislääketieteen/lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja psykologi.

Henkilöstömme erityisosaamista ovat muun muassa AVEKKI-toimintatapamalli, ART-työskentely, päihde- ja mielenterveystyön osaaminen, dialoginen ohjaus, neuropsykiatrinen valmennus sekä Toimiva lapsi & perhe menetelmä: Lapset puheeksi -keskustelu (THL).

Oppivelvollisuusikäiset lapset käyvät koulua Pohjolakodin omassa Pohjolan koulussa. Koulu järjestää perusopetusta sekä perusopetuksen lisäopetusta (10 lk.) Pohjolakotiin sijoitetuille nuorille. Koululla on oma oppilaanohjaaja, joka vastaa jatko-opintojen suunnittelusta yhdessä nuoren kanssa. Tiivis yhteistyö lähialueen (Muhos-Oulu) ammatillisten oppilaitosten ja erityisammattioppilaitosten kanssa luo vankan pohjan jatko-opintomahdollisuuksille perusopetuksen jälkeen.

Käytössämme on vierasasunto perheiden viikonloppuvierailuita varten.