Arviointi- ja EHO-yksikkö Komsio

Komsio

Rovaniemi

Komsio, arviointi- ja EHO-yksikkö, Rovaniemi

Rovaniemellä sijaitseva Komsio on EHO-tasoisesti resursoitu 7-paikkainen sijaishuollon erityisyksikkö 13–17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Komsio tarjoaa kriisi- ja arviointijaksojen ohella myös pitkäaikaista sijoitusta vaikeasti oirehtiville nuorille. Yksikössä on myös kaksi itsenäistymisasuntoa.

Komsiossa rutiinit luovat turvallisuutta ja parantavat elämänhallintaa. Arjen vuorokausi- ja viikkorytmi onkin tarkasti jäsennelty. Kuntoutuksessa pureudumme nuoren kasvua ja kehitystä jarruttavien haasteiden selättämiseen. Kasvatuksesta ja kuntoutuksesta vastaa meillä moniammatillinen tiimi. Siihen kuuluvat: vastaava ohjaaja, tiimivastaava, yhdeksän ohjaajaa sekä lastenpsykiatri, psykologi ja erityisluokanopettaja. Peruskouluikäisille järjestämme tarvittaessa koulunkäynnin yksikössä.

Sijaishuollon lisäksi tarjoamme Komsiossa monipuolisia lastensuojelun avo- ja jälkihuollon palveluja lapsille, nuorille ja heidän perheilleen.

Komsio sijaitsee samassa pihapiirissä sijaishuoltoyksikkö Hiekkarinteen kanssa.