Kriisi- ja EHO-yksikkö Komsio

Komsio

Rovaniemi

Komsio, Rovaniemi

Yhteystiedot

Kriisi- ja EHO-yksikkö Komsio

Sudentie 17
96500 Rovaniemi
050 4427 774

Päivystys
050 4131 856

Vs. yksikön johtaja
Markku Rinta
044 7341 453

Palvelupäällikkö
Marianne Inkala
044 7341 806

Rovaniemellä sijaitseva Komsio on 6-paikkainen vaativan laitoshoidon yksikkö haasteellisesti oirehtiville 13–17-vuotiaille nuorille. Vaativan laitoshoidon yksikkö Komsio tarjoaa joustavaa kasvatusta, hoitoa ja opetusta sellaisille sijaishuoltoon sijoitetuille lapsille ja nuorille, joita ei voida kuntouttaa perustason lastensuojeluyksikössä, vaan he tarvitsevat tiivistä sosiaalisen toimintakyvyn tukemista ja kuntoutusta sekä hyötyvät vahvasta aikuisen tuesta ja läsnäolosta. Komsio tarjoaa myös erityisen huolenpidon jaksoja. Lisäksi pystymme reagoimaan nopeasti myös kiireellisiin sijoituksiin.

Komsiossa arjen työmme perusta on turvallisuus ja turvallisuuden tunne. Arkemme rakentuu kokeneen, moniammatillisen ja välittävän yhteisön ympärille, jossa koulunkäynti, sosiaalinen toiminnallisuus, omaohjaajatyöskentely sekä suunnitelmallinen vapaa-ajan toiminta luovat nuorille turvallisen kasvuympäristön.

Suunnitelmallisella ja yksilöllisellä omaohjaajatyöskentelyllä keskitymme kasvua ja kehitystä jarruttavien haasteiden selättämiseen tukemalla nuoria arjen taitojen haltuunotossa sekä omien vahvuuksien löytämisessä. Autamme nuorta vahvistamaan osallisuutta sekä yhteiskuntaan kiinnittymistä. Omaohjaajatyöskentelyn lähtökohtana on toimivan ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen rakentaminen aikuisen ja nuoren välillä. Yhteistyö nuoren läheisverkoston ja sosiaalityöntekijän kanssa on tiivistä.

Komsiossa nuorten kasvatuksesta ja huolenpidosta vastaa kokenut ja moniammatillinen henkilökunta, johon kuuluu yksikön johtajan ja tiimivastaavan lisäksi 11 ohjaajaa. Henkilöstön erityisosaamista ovat mm. AVEKKI-toimintatapamalli, ART, päihde- ja mielenterveystyö sekä Toimiva lapsi & perhe menetelmä: Lapset puheeksi -keskustelu (THL). Nuoren kuntoutumisen tukena toimivat myös Komsion konsultoiva erityishenkilöstö, psykologi ja psykiatrian erikoislääkäri.

Komsion pihapiirissä on kaksi itsenäistymisasuntoa itsenäistyviä nuoria varten ja oma koululuokka. Voimme tarjota myös nuoren yksilöllisen tilanteen huomioivan palvelujatkumon aina jälkihuoltopalveluun saakka.

Komsio sijaitsee samassa pihapiirissä sijaishuollon erityisyksikkö Hiekkarinteen kanssa.