Kriisi- ja EHO-yksikkö Salorinne

Salorinne

Muhos

Kriisi- ja EHO-yksikkö Salorinne  Muhos

Sijaishuollon erityisyksikkö Salorinne toimii Muhoksella osana koulukoti Pohjolakotia. Salorinne on EHO-tasoisesti resursoitu kriisi- ja erityisyksikkö 13–17-vuotiaille nuorille.

Mikäli nuoren oma käyttäytyminen vakavasti vaarantaa hänen henkeään, terveyttään tai kehitystään, voidaan lastensuojelussa päätyä aloittamaan erityisen huolenpidon jakso. Erityinen huolenpito on moniammatillista hoitoa ja huolenpitoa, jonka avulla katkaistaan nuoren itseensä kohdistama vahingollinen käyttäytyminen. Erityisen huolenpidon tavoitteena on nuoren elämäntilanteen vakauttaminen, muutosmotivaation rakentaminen yhdessä nuoren kanssa ja kuntoutukseen sitouttaminen.

Nuoren hoidosta Pohjolakodilla vastaa moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat ammattitaitoiset ohjaajat, psykiatrinen sairaanhoitaja, neuropsykologi, lastenpsykiatri, sosiaalityöntekijä sekä erityisopettaja. Moniammatillinen tiimi on nuoren vastuusosiaalityöntekijän tukena sekä arviointivaiheessa että nuorta sijoitettaessa. Opetuksesta vastaa Pohjolan koulu.

Pohjolakodilla on mahdollista rakentaa palvelupolku esimerkiksi erityisen huolenpidon jaksolta kohti pitkäaikaisempaa, kuntouttavaa sijaishuollon tukea joko sijaishuoltoyksikössä tai perhekodissa.

Salorinteen EHO-yksikössä on paikka kolmelle nuorelle.