Kriisi- ja EHO-yksikkö Salorinne

Salorinne

Muhos

Salorinne, Muhos

Yhteystiedot

Kriisi- ja EHO-yksikkö Salorinne

Paakkosenniementie 4
91500 Muhos
044 7341 723

Asiakaspaikkatiedustelut
044 7341 627

Palveluvastaava
Kalle Iivari
044 7341 591

Kriisi- ja erityisen huolenpidon yksikkö Salorinne on 3-paikkainen EHO-tasoisesti resursoitu kriisi- ja erityisyksikkö 13–17-vuotiaille nuorille, jotka vaarantavat käytöksellään vakavasti oman terveytensä ja kehityksensä. Salorinne toimii Muhoksella osana koulukoti Pohjolakotia.

Erityinen huolenpito on moniammatillista hoitoa ja huolenpitoa, jonka avulla katkaistaan nuoren itseensä kohdistama vahingollinen käyttäytyminen. Hoitojakson tavoitteena on nuoren elämäntilanteen vakauttaminen, muutosmotivaation rakentaminen sekä kuntoutukseen sitouttaminen. Työskentelyn lähtökohtana ovat nuoren omat voimavarat ja taidot.

Nuoren hoidosta Salorinteellä vastaa kokenut moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat yksikön oman henkilökunnan lisäksi psykiatrinen sairaanhoitaja, neuropsykologi, lastenpsykiatri, sosiaalityöntekijä sekä erityisopettaja. Moniammatillinen tiimimme on nuoren vastuusosiaalityöntekijän tukena sekä arviointivaiheessa että nuorta sijoitettaessa. Henkilöstömitoitus Salorinteellä on vähintään kaksi työntekijää lasta kohden.

Suunnitelmallisella ja yksilöllisellä omaohjaajatyöskentelyllä keskitymme kasvua ja kehitystä jarruttavien haasteiden selättämiseen tukemalla nuoria arjen taitojen haltuunotossa sekä omien vahvuuksien löytämisessä. Autamme nuorta vahvistamaan osallisuutta sekä yhteiskuntaan kiinnittymistä. Omaohjaajatyöskentelyn lähtökohtana on toimivan ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen rakentaminen aikuisen ja nuoren välillä. Yhteistyö nuoren läheisverkoston ja sosiaalityöntekijän kanssa on tiivistä.

Henkilöstön erityisosaamista ovat mm. AVEKKI-toimintatapamalli, ART, päihde- ja mielenterveystyö.

Erityisen huolenpidon jakson aikana opetus järjestetään yksikössä tapahtuvana opetuksena. Opetuksesta vastaa Pohjolakodin oma Pohjolan koulu. Koulun oppilaanohjaaja käy ohjaamassa nuorta yksikössä päivittäin.

Pohjolakodilla on mahdollista rakentaa palvelupolku erityisen huolenpidon jaksolta kohti pitkäaikaisempaa, kuntouttavaa sijaishuollon tukea joko sijaishuoltoyksikössä tai perhekodissa.

Salorinteen pihapiirissä on saunallinen vieraskaksio perheiden vierailuja varten.