Sijaishuollon erityisyksiköt

Utanen-Nuojua

Muhos

Utanen-Nuojua, Muhos

Yhteystiedot

Utanen-Nuojua

Leppiniementie 155 A
91500 Muhos
044 7341 822   044 7341 869

Palveluvastaava
Marika Huttunen
044 7341 901

Asiakaspaikkatiedustelut
044 7341 901

Utanen-Nuojua on Muhoksella sijaitseva 7-paikkainen sijaishuollon erityisyksikkö lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat laaja-alaisesti tukea arkeensa. Tuen tarpeet voivat liittyä kehitysvammaan tai kehityksen viivästymiseen sekä siihen yhdistyviin muihin vaikeuksiin, kuten neuropsykiatrisiin tai kommunikaatiovaikeuksiin.

Kasvatuksellinen kuntoutuksemme Utanen-Nuojuassa tähtää lasten ja nuorten toimintakyvyn ja omatoimisuuden lisäämiseen, omien tunteiden tunnistamiseen ja hallintaan sekä sosiaalisten taitojen kehittymiseen. Arkemme on strukturoitua ja sitä suunnitellaan jokaiselle lapselle ja nuorelle yksilöllisesti. Toimintaympäristömme on visualisoitu ja tuemme kommunikaatiota kuvilla, sosiaalisilla tarinoilla ja erilaisilla apuvälineillä.

Peruskouluikäiset voivat käydä samassa pihapiirissä sijaitsevaa Nuorten Ystävien koulua. Nuorten Ystävien koulun henkilökunnalla on erikoisosaamista autismista, neuropsykiatrisista oppimisvaikeuksista, kehitysviivästymistä ja muista tekijöistä, jotka vaativat erityistä tukea koulunkäynnin järjestämiseen.

Tärkeintä on olla läsnä

Ohjaaja Sanna Niemelä-Greus ja palveluvastaava Tiia Tiryaki