Tärkeintä on olla läsnä

Tärkeintä on olla läsnä

NYn Utanen-Nuojua on Muhoksella sijaitseva 7-paikkainen sijaishuollon erityisyksikkö lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat laaja-alaisesti tukea arkeensa. Tuen tarpeet voivat liittyä kehitysvammaan tai kehityksen viivästymiseen sekä siihen yhdistyviin muihin vaikeuksiin kuten neuropsykiatrisiin tai kommunikaatiovaikeuksiin. Kasvatuksellinen kuntoutus Utanen-Nuojuassa tähtää lasten ja nuorten toimintakyvyn ja omatoimisuuden lisäämiseen, omien tunteiden tunnistamiseen ja hallintaan sekä sosiaalisten taitojen kehittymiseen.

- Täällä työskentelevän aikuisen täytyy olla tasapainoinen, ennakoitava, kärsivällinen ja johdonmukainen. On tärkeää, että työntekijöinä on erilaisia persoonia. Nuori aistii herkästi, jos ohjaaja yrittää olla jotain muuta kuin mitä aidosti on, kertoo Utanen-Nuojuan vastaava ohjaaja Tiia Tiryaki.

Lapsen oma kasvatussuunnitelma ohjaa arjen toimintaa ja tavoitteen mukaista etenemistä. Kaikille lapsille vaatimukset eivät ole samat, koska kaikki eivät pysty samoihin asioihin. Tällaisia arjenhallinnallisia asioita voivat olla esimerkiksi itseohjautuvuuden määrä arkiaskareissa tai vaikkapa oman puhelimen käytön rajat.

- Nuorta osallistetaan tiiviisti ja omaohjaajakeskustelujen lisäksi lapset osallistuvat yhteisöpalavereihin ja näin kaikki pääsevät mukaan suunnittelemaan toimintaa. Kuitenkin aikuinen määrittelee rajat ja selittää perusteet sille, miksi toimitaan tietyllä tavalla, kertoo ohjaaja Sanna Niemelä-Greus.

Vahvaa neuropsykiatrista osaamista

Utanen-Nuojuassa eletään ja opetellaan normaalia arkea. Ikätason mukaisia taitoja opetellaan yhdessä. Lapsen vahvuudet ja voimavarat huomioidaan ja niitä vahvistetaan. Koska lasten sisäinen maailma on usein kaoottinen, tarvitsevat he siihen aikuisen tuen ja ulkoapäin jäsentämisen.

Lapsilla, joilla on neuropsykiatrisia häiriöitä arjen ennakoitavuus on tärkeää. Toiminnan on oltava suunnitelmallista ja arjen aikataulujen selviä. Lapsen henkilökohtaiset asiat kuten esimerkiksi harrastukset ja muut vapaa-ajan tekemiset, omat arkiaskareet ja kotijaksot merkitään viikko-ohjelmaan ja se käydään lapsen kanssa koulun jälkeen läpi. Kaikesta ennakoinnista huolimatta joskus tapahtuu jotain ennakoimatonta. Kuormittavia tilanteita työssä on paljon, mutta tiimin yhteishenki auttaa jaksamaan vuodesta toiseen.

- Apuna voi toimia ajastinkello, kuvallinen ohjaus tai sosiaaliset tarinat. Lapsilla on käyttäytymisen pulmia ja toiminnan ohjauksen haasteet ovat suuria. Sen vuoksi kivakin asia jota on odotettu ja toivottu, saattaa kääntyä vaikeiksi tunnereaktioiksi. Ohjaajan isoin juttu on läsnäolo, tiivistää Niemelä-Greus.

- Meillä on mahtava tiimi, joka on sitoutunut työhönsä ja haluaa sitä kehittää. Ohjaajat hoitavat suurella asiantuntemukselle arjen rakenteita. Puolet meidän porukasta on amk-koulutuksen käyneitä, puolet lähihoitajia. Näin meillä on myös lääke- ja terveydenhuollon osaamista, Tiryaki kertoo.

Yksikön peruskouluikäiset lapset käyvät samassa pihapiirissä sijaitsevaa Nuorten Ystävien koulua. Yhteyttä kouluun pidetään tiiviisti ja osalla lapsista on henkilökohtaiset koulunkäynninohjaajat. Utanen-Nuojuassa sijoitusjaksot ovat yleensä pitkiä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että voimakkaita kiintymyssuhteita syntyy.

- Täällä lapset haaveilevat ja tekevät samoja asioita kuin muutkin samanikäiset lapset. On valtavan palkitsevaa, kun lapsen kanssa mennään tavoitteiden suuntaisesti eteenpäin. Kun huomaa, että nuori luottaa ja näyttää tunteensa, iloitsevat Tiryaki ja Niemelä-Greus.

Jaa tarina