Sijaishuoltoyksiköt

Kuusela

Muhos

Kuusela, Muhos

Sijaishuoltoyksikkö Kuusela toimii Muhoksella osana koulukoti Pohjolakotia. Kuuselassa on seitsemän paikkaa 13–17-vuotiaille tytöille ja pojille, jotka tarvitsevat sosiaalista kuntoutusta ja vahvaa ammatillista tukea arjessaan.