Sijaishuoltoyksiköt

Rovarinne

Rovaniemi

Rovarinne, Rovaniemi

Rovaniemellä keskustan tuntumassa sijaitseva Rovarinne on 12-paikkainen sijaishuoltoyksikkö lapsille ja nuorille.

Rovarinne on kodinomainen sijoituspaikka, jossa hoito ja kasvatus perustuvat ennakoitavaan, säännölliseen sekä johdonmukaiseen arkeen. Jatkuvasti saatavilla ja läsnä olevat turvalliset aikuiset tarjoavat lapsille ja nuorille tasapainoisen kasvuympäristön.

Keskeisimpinä työmuotoinamme ovat omaohjaajatyöskentely, koulutyön ja itsenäistymisen tukeminen, toiminnallisuus sekä tiivis yhteistyö perheiden kanssa. Huomioimme jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet ja kannustamme lasta löytämään itsestään vahvuuksia, jotka tukevat hänen itsetuntoaan.

Lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tukee kokenut sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat palveluvastaava, tiimivastaava ja 11 ohjaajaa.