Sijaishuoltoyksiköt

Salorinne

Muhos

Salorinne, Muhos

Sijaishuoltoyksikkö Salorinne toimii Muhoksella osana koulukoti Pohjolakotia. Salorinteellä on kuusi paikkaa 13–17-vuotiaille tytöille ja pojille, jotka tarvitsevat sosiaalista kuntoutusta ja vahvaa ammatillista tukea arjessaan.