Työ- ja päivätoiminta Muhos
Kannattaako eduskuntavaaleissa äänestää?

Kannattaako eduskuntavaaleissa äänestää?

NYn Muhoksella sijaitsevan työ- ja päivätoimintakeskus VillaVakan asiakkaat esittivät sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle kysymyksiä niin avotyöstä kuin eläkkeistäkin. Keskustelutilaisuudessa pohdittiin myös sitä, kannattaako vaaleissa äänestää ja kuka onkaan Suomen seuraava presidentti.

VillaVakan asiakkaat seuraavat aktiivisesti uutisia. Keskusteluissa ovat nousseet esille kevään eduskuntavaalit ja vaaleilla vaikuttaminen.

- Kun meille tarjoutui tilaisuus sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan vierailuun toimintakeskuksessa, tartuimme tietysti siihen. Yhtä lukuun ottamatta asiakkaamme ovat täysi-ikäisiä, mutta äänestäminen on monelle uusi asia. Olemme keskustelleet äänioikeudesta ja mietimme yhdessä, mitä ministeriltä voisi kysyä, VillaVakan vastaava ohjaaja Teija Kipronen kertoo.

VillaVakan asiakkaille on laadittu erilaisia materiaaleja sekä selko-ohjeet vaaleista ja äänestämisestä jo edellisten eduskuntavaalien aikaan.

Aktiivista keskustelua

- Meillä on VillaVakassa 51 asiakasta, joten kysymyksiä tuli paljon, Kipronen naurahtaa.

Jussi aloitti kysymällä ministeriltä, miten avotyöhön saataisiin lisää ohjausta, jos esimerkiksi haluaisi tehdä kaupallista työtä tai päästä baariin töihin.

- Avotyöpalveluita on sekä sosiaalihuoltolain että kehitysvammalain mukaisia. Riippuu siitä, mihin halutaan lisää resursseja. Olisi hyvä, jos esimerkiksi olisi osuuskuntia enemmän ja sitä kautta tulisi työpaikkoja, Mattila pohtii.

Eläkeasiat nousivat esille useissa kysymyksissä. Voiko esimerkiksi nostaa eläkettä, ja miksi kaikki ei saa  vapaa-ajanavustajaa? Voiko saada suurempaa eläkettä?

- Eläke on lakisääteinen asia, ja siitä tehdään aina virallinen päätös. Toivon, että tulevaisuudessakin pärjää sillä eläkkeellä, mikä on laissa määrätty, koska riittävä toimeentulo on kaikille tärkeä asia. On hyvä muistaa, että Kelalta voi hakea myös esimerkiksi asumistukea tai tarvittaessa toimeentulotukea, jos on esimerkiksi suuret lääkekulut. Ja on hyvä, jos rahaa jää eläkkeestä myös säästöön, Mattila totesi.

Keskustelutilaisuudessa puhuttiin myös siitä, kuka voisi olla Suomen seuraava presidentti. Asiakkaat ehdottivat Pekka Haavistoa, mutta moni arveli myös naispresidentin olevan mahdollinen seuraavissa presidentinvaaleissa 2024.

Maarit kysyi, tuleeko Suomeen koskaan sotaa. Hän oli katsonut Afrikasta kertovaa ohjelmaa, jossa oli käsitelty nälänhätää.

- Ajattelen niin, että Suomi hoitaa ulkopolitiikan siten, ettei sodan vaaraa ole. Suomella ei ole vihollisia, Mattila vakuutti.

Kysymykseen: ´Kannattaako äänestää?´, ministeri Mattila vastasi:

- Jokaisella on äänioikeus ja yksi ääni käytettävissä. Kaikki äänestäjät ja äänet ovat tasa-arvoisia ja lisäksi on olemassa vaalisalaisuus. Nämä ovat hyviä henkilökohtaisia ja kaikille kansalaisille samoja oikeuksia. Siksi kannattaa äänestää ja vaikka ottaa yhteyttäkin äänestämäänsä henkilöön, Mattila vinkkaa.

Asiakkaat pohtivat, myös miten vaaleihin pääsee ehdokkaaksi.

- Puolueet voivat ottaa henkilön ehdokkaaksi. Valtuustoista ja lautakunnista voi kysyä neuvoa ehdokkaaksi lähtemiseksi. On hyvä muistaa, että vaaleissa kuluu paljon rahaa mainoksiin. Mainonta on vapaata ja niitähän näkyy paljon lehdissä ja tienvarsillakin paikoitellen, kunhan ne eivät häiritse liikennettä, Mattila neuvoo.

Sotesta puhuttiin myös VillaVakan tilaisuudessa.

- Jos ja kun uusi sote toteutuu, rakennesäästöjä tulee noin kymmenen vuoden kuluttua siitä, kun puretaan kuntayhtymiä ja muodostetaan ne maakunniksi. Uudistuksen taustalla vaikuttaa muun muassa terveydenhuoltolaki. Jonkinlainen sotehan on jo olemassa, kun jokainen pääsee tarvittaessa lääkäriin, leikkaukseen ja hammaslääkäriin. Kela ja apteekki eli perusjärjestelmät toimivat, Mattila pohti.

Myös ministerin työpäivän sisältö mietitytti.

- Työhuoneeni on Sosiaali- ja terveysministeriössä. Tehtäviini kuuluu lakien valmistelu. Keskustelemme siitä, mitä lailla halutaan säätää. Tällainen asia voisi olla esimerkiksi eläkkeiden nostaminen. Tarvitsemme hallituksen tuen käsiteltäville asioille. Työaika on kahdeksasta neljään, mutta pisin työpäivä on kestänyt vartin yli neljään asti aamuyöllä, Mattila kertoo ja jatkaa:

- Töitä on kyllä niin paljon kuin vain jaksaa tehdä. Välillä asiat tuntuvat vaikeilta eikä aina jaksaisi, mutta politiikka on vapaaehtoista ja sitä kestää aikansa, joten työtä kyllä jaksaa tehdä.

_____
NYn toimintakeskus VillaVakka tarjoaa Muhoksella monipuolisia työ- ja päivätoimintapalveluja kehitysvammaisille aikuisille. VillaVakka tarjoaa turvallisen ympäristön opetella ja harjaantua työelämään ja itsenäistymiseen liittyviin arjen taitoihin. VillaVakassa on tärkeää, että jokainen ihminen pystyy vaikuttamaan omaan arkeensa ja työn suunnitteluun.

Jaa tarina

  

Lisää tarinoita

Työ- ja päivätoiminnasta mielekästä tekemistä arkeen