Työ- ja päivätoiminta Muhos
Työ- ja päivätoiminnasta mielekästä tekemistä arkeen

Työ- ja päivätoiminnasta mielekästä tekemistä arkeen

NYn työ- ja päivätoiminta tukee itsenäisessä elämässä selviytymistä, sosiaalista vuorovaikutusta ja edistää osallisuutta. Toiminnan punainen lanka on arkielämän taitojen harjoittelu ja niiden avulla mahdollisimman suuren omatoimisuuden ja itsenäisyyden saavuttaminen. Lähtökohtana on jokaisen asiakkaan tarpeet ja toiveet.

NY tarjoaa työ- ja päivätoimintaa Imatralla ja Muhoksella toimintakeskus VillaVakassa. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti kehitysvammaisia aikuisia.

Toimintakeskus VillaVakassa valmistetaan sosiaali- ja taidealojen ammattilaisten ohjaamissa ryhmätoiminnoissa erilaisia tuotteita sekä tilaustöitä. VillaVakassa on työpajat puutyössä, kädentaidoissa, käsitöissä, musiikissa, elektroniikan purkamisessa, kodinhoidossa ja keittiötyössä. Taidelähtöisissä ryhmissä opitaan tekemällä ja olemalla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa.

- Työskentelymuoto määräytyy asiakkaan kykyjen ja taitojen mukaan. Palvelun ostavan kunnan sosiaalityöntekijän ja asiakkaan itsensä kanssa käydään keskustelu siitä, mikä on sopivin toimintamuoto, kertoo VillaVakan vastaava ohjaaja Teija Kipronen.

Toiminnalliset ryhmät voivat olla myös harrastuspohjaisia, terapeuttisia tai kasvatuksellisia. Tarjolla on monenlaista pienryhmätoimintaa sekä yksilöohjattua toimintaa yksilöllisesti suunniteltuna ja toteutettuna. Tieto- ja viestintätaidot TIKAS-ryhmissä, ART-ryhmät ja erilaiset kognitiivisten taitojen ryhmät kokoontuvat viikoittain.

Pienryhmissä toimintaa ei ole sidottu kädentaidollisiin ryhmiin: on mm. eräryhmä ja autonpesuryhmä. Lisäksi harjoitellaan lähellä olevien palveluiden käyttämistä kuten esimerkiksi kirjastoa ja uimahallipalveluja. Myös Muhoksella sijaitsevan NYn keskusvaraston toiminnan pyörittäminen on VillaVakkalaisten vastuulla.

- Toiminnan tarkoituksena on edistää vammaisen ihmisen yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Päivätoiminta tapahtuu kodin ulkopuolella ja tukee arjessa selviytymistä ja edistää sosiaalista vuorovaikutusta, Kipronen kertoo.

Rakas työpaikka

Maarit on työskennellyt VillaVakassa vuodesta 2003 asti. Hän tuli NYn silloiseen Toivola-kotiin 15-vuotiaana vuonna 1972 ja oli paikan ensimmäinen tyttö.

- Tuntui oudolta tulla Toivola-kotiin. Muutin tänne Tahkokankaalta Oulusta. Samaan aikaan tuli myös muita tyttöjä. Meistä tuli hyviä kavereita ja parhaita ystäviä. Totuin kavereihin ja Muhokseen nopeasti. Muhoksesta tuli minulle kotipaikka. VillaVakkaan tulin töihin vuonna 2003. VillaVakassa minä teen keittiöhommia ja kudon pellavaliinaa ja poppanaa. Villavakka on ihana työpaikka, jota en jätä ikinä, nyt 60-vuotias Maarit huudahtaa.

Yhteistyötä ja osallisuutta

VillaVakassa tehdään tiivistä yhteistyötä myös Ammattiopisto Luovin kanssa. Opiskelusta kiinnostuneiden asiakkaiden kanssa käydään tavoitepalavereissa keskustelua opiskelun mahdollisuudesta. Vastavuoroisesti Luovilta tulee opiskelijoita VillaVakkaan suorittamaan työssäoppimista.

- Lisäksi käymme säännöllisesti Oulussa OSAOlla, jossa lähihoitajat pitävät kokkikerhoa ja toiminnallisia päiviä. Olemme näin mukana lähihoitajien koulutuksessa. Toiminta auttaa opiskelijoita saamaan kosketuspintaa tulevaan ammattiin, Kipronen kertoo.

Mukana kehitysvamma-alan neuvottelukunnassa

NY on ollut mukana kehitysvamma-alan neuvottelukunnan Työ- ja päivätoiminnan työryhmässä, jossa on laadittu laatukriteerit osallisuudelle ja työllistymistä edistävälle toiminnalle. Laatukriteerit hyväksyttiin viime vuoden lopulla ja NYllä ne otetaan jo huomioon.

- Tärkeimpänä kriteerinä nousee esille ´Valinnat ja suunnitelmat´ eli etsitään ne keinot, joiden avulla jokainen ihminen pystyy vaikuttamaan omaan arjen ja työn suunnitteluun. Koska osalla asiakkaista on kommunikoinnin haasteita, käytämme apuna esimerkiksi tulkkeja, jotta jokaisella olisi mahdollisuus tuoda omat ajatukset esille. Toiminta perustuu viikko-ohjelmiin, mutta ne on rakennettu siten, että asiakkaiden toiveet huomioidaan. Toiminnan on oltava mielekästä, jotta se auttaa arjen rytmiä ja sosiaalisia taitoja, Kipronen kertoo.

Jaa tarina

  

Lisää tarinoita

Kannattaako eduskuntavaaleissa äänestää?

VillaVakan asiakkaat ja ministeri Pirkko Mattila