Mutteri

Mutteri

Muhos

  

Mutteri

Muhoksen keskustassa sijaitseva Mutteri on yhden oven polku kohti työelämää, opintoja tai oikeaa etuutta ja työnantajia unohtamatta. Mutteriin ovat tervetulleita kaikki työikäiset muhoslaiset työttömät tai työttömyysuhan alla olevat sekä alueen työnantajat ja oppilaitokset.

Mutteri:

  • tavoittaa tukea tarvitsevat muhoslaiset yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
  • tarjoaa kohtaamispaikan, jossa voi suunnitella omaa tulevaisuuttaan
  • auttaa oman alan löytämisessä, koulutukseen hakeutumisessa ja opintojen nivelvaiheissa
  • edistää työelämävalmiuksia ja kiinnittymistä työelämään
  • valmentaa työnhakijoita ja työnantajia yksilöllisesti jatkopolkujen löytämiseksi.

Mutterin toiminnassa olennaista on yksilöllisyys, vertaistuki ja aito läsnäolo. Valmennuksen avulla madalletaan työnantajien kynnystä uuden työntekijän palkkaamiseen. Parhaimmillaan työnantajat saavat valmennuksen avulla omiin tarpeisiin valmennettua ja koulutettua työvoimaa. Työnantajat saavat tukea valmennussuunnitelman toteuttamisessa ja työllistämisessä sekä apua mahdollisten eteen tulevien haasteiden selättämisessä.

Toiminta

Mutterissa kohtaamme kaikki yksilöllisesti ja annamme aikaa. Työhönvalmentajat tekevät myös jalkautuvaa työtä. Missä meitä tarvitaan, sinne mennään!

Tiiviillä verkostoyhteistyöllä työhallinnon, sosiaali- ja terveystoimen, oppilaitosten, yritysten ja yhteisöjen kanssa varmistamme tarvittavat monialaiset palvelut. Yritys- ja työnantajayhteistyön avulla sinulla on mahdollisuus päästä yhteyteen alueen työnantajien kanssa. Työnantajayhteistyö on aitoa kontaktien luomista sinun työllistymisesi edistämiseksi. Työnantajien tarpeet on kartoitettu valmiiksi, jotta osaamme yhdessä valmentautua juuri oikealla tavalla avoimena olevaan työtehtävään.

Hankkeen toimintaa rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, toimintalinja 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoite 6.1., nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta 31.12.2022 saakka. Osarahoitukseen osallistuu Muhoksen kunta ja Nuorten Ystävät.