Räätälöidyn valmennuspalvelun työ on vasta alussa

Räätälöidyn valmennuspalvelun työ on vasta alussa

Räätälöidyn valmennuspalvelun kehittämisvaiheen tulokset ovat olleet rohkaisevia: asiakkaita on sijoittunut avoimille työmarkkinoille tai palkkatuella yrityksiin, kaupungille ja kolmannelle sektorille. Muutamien asiakkaiden kohdalla on päädytty ammattitaidon vahvistamiseen koulutuksen kautta.

Nuorten Ystävien Työelämäpalvelut valittiin vuoden 2020 lopussa yhdessä Invalidisäätiön Live Palveluiden kanssa kehittämään uudenlaista räätälöityä valmennuspalvelua Helsingin kaupungille. Nyt takana on puoli vuotta kehittämisvaihetta ja innovaatiokumppanuutta.

Innovaatiokumppanuudessa yhdistettiin tuotekehitysvaihe ja valmiin tuotteen hankintavaihe yhdeksi hankintamenettelyksi. Kehitetty valmennuspalvelu täydentää Helsingin kaupungin omia palveluita ja sen avulla lisätään työttömien sijoittumista avoimille työmarkkinoille.

– Vaihtoehtona asiakkaalle voi olla työkokeilu, palkkatuettu työ tai jokin pidempikestoinen ammatillinen koulutus, jotka vahvistavat työmarkkinoille siirtymistä. Valmennuspalvelu on kohdennettu helsinkiläisille työttömille työnhakijoille, jotka tarvitsevat henkilökohtaista ja intensiivistä tukea ja ohjausta työllistyäkseen. Asiakkailla voi olla monialaista tehostetun tuen tarvetta ja he tarvitsevat tukea työhakuun. Tuen tarve ja valmennus voi tarvittaessa kestää jopa vuoden, kertoo räätälöidyn valmennuspalvelun palveluesimies Anna-Kaisa Puusaari.

Puoli vuotta kestäneessä yhteiskehittämisvaiheessa on arvioitu toimintamallin tehokkuutta, asiakaskokemuksia ja tuloksia sekä yhteistyön toimivuutta. Valmennusta on kehitetty innovatiivisella hankemenettelyllä, jossa NY ja Live ovat mukana palveluntuottajina. Palvelu tuotetaan ostopalveluna.

– Olemme tehneet kehittämistyötä intensiivisesti kevään ajan, ja asiakkaita on ohjautunut meille alkuvuodesta toukokuulle saakka. Innovaatiovaiheesta onnistuneiden kokemusten vuoksi siirrymme kehittämisvaiheesta tuotantovaiheeseen heinäkuun alussa, iloitsee Puusaari.

Kehittämisvaiheessa asiakkaita on ollut mukana yhteensä 105, joista 59 NYllä. Asiakkaat ohjautuvat palvelun piiriin Helsingin kaupungin työllisyyspalveluiden ohjaamana. Valmennus keskittyy työnhakuun ja tarvittaessa räätälöityihin työtehtäviin sekä erityisesti työpaikoilla annettavaan tukeen ja ohjaukseen.

Tuotetussa valmennuspalvelussa varmistetaan, että asiakkaan palvelupolku on riittävän pitkä, tavoitteellinen, tuloksellinen ja yksilöllinen. Asiakaslähtöisyys on toiminnan perusta. NYllä on vahvaa osaamista yritysyhteistyöstä, syrjäytymisvaarassa olevien asiakasryhmien ja erityisryhmien ohjauksesta.

– Tiimiimme kuuluu kolme työhönvalmentajaa ja yksi työelämäasiantuntija, joilla on vankka osaaminen työhönvalmennuksesta ja asiakkaan aidosta kohtaamisesta. Sitoutuneella tiimillä ja yhteistyöllä olemme saaneet räätälöityä juuri näille asiakkaille sopivia työpaikkoja avoimilta työmarkkinoilta tai työkokeilujen ja palkkatuen kautta. Emme anna valmista sapluunaa vaan valmennuspolku rakennetaan aidosti yksilöllisesti asiakkaan kanssa, Puusaari selventää.

Tiimin työelämäasiantuntija Susanna Kankare etsii piilotyöpaikkoja, asiakkaalle sopivia, tarvittaessa räätälöityjä tehtäviä, ja yrityksille sopivaa osaamista. Olennaisinta on löytää oikea ihminen tekemään oikeita asioita. Työskentely on kokonaisvaltaisesti asiakkaan omista tavoitteista lähtevää ja työotteena voi olla esimerkiksi ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus.

Asiakkaan lähtötilanne kartoitetaan yhdessä Helsingin kaupungin vastuuasiantuntijan kanssa. Tärkeää on kuitenkin asiakkaan oma halu valmennukseen ja työhön. Asiakkaan polku lähtee alkukartoituksesta, jossa tilanne, toiveet ja tavoitteet selvitetään, minkä jälkeen aloitetaan työelämätaitojen vahvistaminen, vaihtoehtojen kartoittaminen ja yrityskartoitus toiveiden pohjalta.

– Esimerkiksi työkokeilun jälkeen voidaan kokeilla palkkatukityötä ja sen jälkeen toiveena voi olla sijoittuminen avoimille työmarkkinoille, Puusaari kertoo.

Valmennettava voi olla palvelussa vuoden ja sille ajalle mahtuu monenlaisia työelämäsiirtymisen nivelkohtia, joissa työhönvalmentaja voi olla tukena. Käytössä ovat muun muassa työnhakuvalmennuksen ja osaamisen vahvistamisen keinot sekä psykososiaalinen ja arjen tuki.

Asiakkaan valmennukseen kuuluvat myös cv:n laatiminen, haastatteluun valmistautuminen ja sopimusten tekeminen. Tarvittaessa työhönvalmentaja on haastattelussa mukana ja jalkautuu työpaikalle keskustelemaan työnantajan kanssa. Kaikki vaiheet räätälöidään asiakkaan yksilöllisten tarpeiden pohjalta.

Puuttuvia valmiuksia vahvistetaan valmennuksella, autetaan työelämään pääsemisessä ja arjen ja työn yhteensovittamisessa.

Räätälöidyssä valmennuspalvelussa yhteistyötä vastuuasiantuntijoiden kanssa tehdään koko ajan, ja käytössä on niin sanottu kolmikanta-malli, jossa valmennussuunnitelman päivittämistä tehdään aina yhdessä.

Kehittämisvaiheen tulokset ovat olleet rohkaisevia: asiakkaita on sijoittunut avoimille työmarkkinoille tai palkkatuella yrityksiin, kaupungille ja kolmannelle sektorille. Muutamien asiakkaiden kohdalla on päädytty ammattitaidon vahvistamiseen koulutuksen kautta. Haastattelujen määrät ovat olleet suuria.

– Keskeisintä on ollut asiakkaiden palaute. He eivät olisi saaneet yksin asioita tehtyä, ja heitä on auttanut se, että asiat on sovittu työntekijän kanssa. Heillä on tietoa ja osaamista, mutta he eivät osaa sanoittaa sitä. Pitkään työttömänä olleillakin voi olla hyvä motivaatio hakea työtä, mutta he tarvitsevat enemmän henkilökohtaista apua ja kohtaamista, Puusaari sanoo.

Valmennuksessa on käytetty Kykyviisaria oman työkyvyn arvioimiseen. Sen kautta on voinut löytyä selvempää sanoitusta sille, mihin asioihin asiakkaat toivoisivat tilanteessaan muutosta. Erityisesti työhön pääsyyn ja osaamiseen kaivataan lisää tukea. Työskentelyn näkökulma on laajentunut kevään aikana. Käsitys siitä, mihin asiakkaat sijoittuvat, on monipuolistunut, sekä havainnot siitä, että työllistyäkseen asiakkaat tarvitsevat usein myös muuta tukea.  Osaamisen vahvistaminen ja siihen ohjaaminen ovat nousseet myös esille työllistymisen tukena.

Yhteistyö eri tahojen kanssa on toiminut hyvin.

– Palvelun kehittäminen jatkuu, samoin tiivis yhteistyö Liven ja Helsingin kaupungin kanssa. Nyt olemme yksi palvelukonsepti työllisyyspalveluissa, ja pääsemme tekemään yksilöllistä ja asiakaslähtöistä pitkän kaaren valmennuspalvelua. Vuosi, jonka asiakas voi olla palvelussa, on pitkä aika, ja tiivis yhteistyö on valmennuksen onnistumisen edellytys, Puusaari toteaa.

____

videot: https://www.youtube.com/channel/UCDcGxnRnKt7sCfBfrxKVJaA
nettisivut: https://www.nuortenystavat.fi/raataloity-valmennus
spostiosoite: raataloity@nuortenystavat.fi

Jaa tarina