Valmentajaesittelyt


Jarmo Salmi, kehittäjätyöhönvalmentaja

 Pyrin kuuntelemaan asiakasta herkällä korvalla, jotta saisin mahdollisimman hyvän ymmärryksen hänen tilanteestaan, voimavaroistaan, haasteistaan. Sitten rakennamme yhteisesti suunnitelmaa hänen tavoitettaan kohti ja teemme askelmerkit välitavoitteille. Näin toimiessamme toivon syntyvän edellytykset molemminpuolisen luottamuksen rakentumiselle.

Pitkän työhistoriani aikana olen työskennellyt ambulanssissa, toiminut kouluttajana, työnohjaajana ja työhönvalmentajana.

Nyt työskennellessäni työhönvalmentajana räätälöidyssä valmennuspalvelussa työttömille työnhakijoille, arvelen erityisesti hyötyväni soveltuvasta korkeakoulututkinnosta, TM, sekä työnohjaajan- ja työhönvalmentajan koulutuksistani.


Marleena Hiltunen
, kehittäjätyöhönvalmentaja

 Minulle tärkeää on kuulla mitä juuri sinä tarvitset, ymmärtää mikä sinulle on tärkeää ja auttaa sinua löytämään yksilölliset mahdollisuutesi. Parasta työssäni on nähdä, kuinka asiakkaat löytävät itsestään ne kyvyt ja valmiudet, jotka kaikkien tulisi nähdä ja kuulla.

Vaikka työhönvalmentajana minun tehtäviini kuuluu neuvonta, ohjaus ja käytännön asioissa tukeminen, on sitäkin tärkeämpää saada asiakas itse oivaltamaan, ymmärtämään itseään ja löytämään työhön ja työhön johtavaan koulutukseen juuri hänelle itselleen sopivia keinoja. Asiakkaan arvostus, luottamuksellinen suhde ja yhdessä asioiden tutkiminen vie mielestäni pitkälle.

Olen koulutukseltani sosionomi (YAMK), olen myös neuropsykiatrinen valmentaja, dialoginen ohjaaja ja työskentelen tarvittaessa myös eläintyöparin kanssa. Työurani olen tehnyt nuorten ja nuorten aikuisten sekä perheiden parissa. Valmiita ratkaisuja on harvoin tarjolla, yhdessä tutkien ja etsien ne voidaan kuitenkin löytää!

Minna Pirhonen, kehittäjätyöhönvalmentaja

 Kaikissa meissä on valtavasti potentiaalia! Tällä ajatuksella lähden yhteiseen työskentelyyn valmennusasiakkaideni kanssa. Työhönvalmentajana autan sinua löytämään oman
potentiaalisi sekä ohjaan hyödyntämään sitä työnhaussa. Autan näkemään mahdollisuuksia sekä asettamaan ja saavuttamaan työllistymiseesi liittyviä tavoitteita ja haaveita.

Olen tehnyt koko työurani töitä nuorten parissa. Työhönvalmentajana olen auttanut lukuisia nuoria aikuisia työllistymään tai kouluttautumaan toivomalleen alalle. Olen myös työskennellyt ratkaisukeskeisenä valmentajana sekä erilaisissa rooleissa ammatillisessa erityisopetuksessa ja ammatillisen koulutuksen parissa.

Koulutukseltani olen sosionomi (AMK) sekä maalari, ja opiskelen neuropsykiatriseksi valmentajaksi. Sielultani olen karjalainen. Valmentajana uskon kuuntelun, arvostamisen sekä dialogin voimaan, unohtamatta ripausta huumoria ja rentoa tekemisen meininkiä.

Innostutaan yhdessä!


Susanna Kankare
, työelämäasiantuntija

 Lastensuojelun ja sosiaalityön kentältä minulla on työkokemusta yli 10 vuoden ajalta. Olen työskennellyt lastensuojelun avohuollon ja perhetyön lisäksi useassa sijaishuoltoyksikössä ohjaajana mm. päihdetyössä sekä itsenäistymisyksikössä. Olen myös toiminut turvapaikanhakijoiden ohjaajana osana kotouttamisprosessia. Koulutukseltani olen Yhteisöpedagogi sekä olen käynyt alan koulutuksia mm. päihdetyöhön, kriisi- ja arviointityöhön ja sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan liittyen. Lisäksi minulla on kaupallinen koulutus.

Työssäni olen vuosien varrella vastannut uusien työntekijöiden rekrytoinnista sekä työhön perehdyttämisestä. Esimiestyöskentelyn lisäksi työssäni pääpaino on ollut avo- ja perhepalvelutoiminnan ja uusien palveluiden kehittäminen, asiakkuuksien ja yhteistyöverkostojen kehittäminen ja ylläpitäminen, markkinointi, tuloksen varmistaminen ja seuranta sekä projektinhallinta.

Olen tottunut tekemään tiivistä yhteistyötä niin asiakkaiden kuin eri verkosto- ja tukikontaktienkin kanssa ottaen huomioon jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet.

Vahvan yrittäjätaustani johdosta toimin tällä hetkellä työelämäasiantuntijana luoden ja innovoiden uusia työllistymismahdollisuuksia ja kanavia työnhakijoille.