Vanhempien Akatemia
Netissä liikkumisen pelisäännöt

Netissä liikkumisen pelisäännöt

NYn Vanhempien Akatemian päivittäin kohtaamien vanhempien yksi iso huolenaihe on koululaisten netin käyttö. Vanhemmat ovat huolissaan lasten ja nuorten netissä ja sosiaalisessa mediassa vietetyn ajan pituudesta ja mahdollisista vaaroista.

– Vanhempien oma esimerkki hyvästä nettikäyttäytymisestä ja kohtuullisesta ajankäytöstä netissä ovat pohjana lasten mediakasvatukselle. Mitä nuoremmasta lapsesta on kysymys, sitä tietoisempia vanhempien tulisi olla siitä, missä palveluissa ja sivustoilla lapset ovat netissä ja käyttää aikaa myös yhdessä lapsen kanssa nettiin tutustumiseen, huomauttaa Vanhempien Akatemian kehittämispäällikkö Riitta Alatalo.

Netin hyötyjä ja haittoja

Netin käytön yleistyminen niin aikuisten kuin myös lasten ja nuorten keskuudessa on tuonut mukanaan sekä positiivisia että negatiivisia ilmiöitä. Sosiaalisen median ja yhteisösovellusten kautta yksinäiset ja ujot lapset ja nuoret voivat löytää hyvän kanavan verkostoitua ja saada kontakteja toisiin nuoriin. Netistä voi saada myös apua ja helpotusta elämän haasteisiin ja väylän pahan olon purkamiseen.

– Esimerkiksi www.mielenterveystalo.fi ja www.mll.fi/nuortennetti tarjoavat apua ja tukea koululaisille ja nuorille. Myöskään netin arvoa tietovarantona, kommunikaatiovälineenä, viihdekeskuksena, leikki- ja pelipaikkana sekä oppimisympäristönä ei voi väheksyä, Alatalo sanoo.

Nuorten internetin käyttö ja siihen liittyvät ongelmat -tutkimuksessa (Puhakka, Sinkkonen, Meriläinen 2014) suomalaisten nuorten internetin käytöstä ja siihen liittyvistä ongelmista nuoret itse kuvailivat netin käytöstä aiheutuvaksi yleisimmäksi haittapuoleksi sen, että se vie aikaa kaikelta muulta. Esimerkkeinä nuoret mainitsivat ulkoilun, kaverien kanssa olemisen ja perheen yhteisen ajan. Näiden lisäksi nuoret mainitsivat netin käytön aiheuttavan haittoja erilaisiin psyykkisiin tekijöihin ja koulunkäyntiin liittyen. Nuoret nostivat esiin mm. nukkumiseen liittyvät vaikeudet, koska illalla myöhään chattailu ja netissä surffailu lyhentää yöunia ja aiheuttaa väsymystä ja keskittymiskyvyttömyyttä koulussa.

Nettikiusaaminen yleistyy

Netin yksi harmillisimpia haittapuolia on nettikiusaamisen yleistyminen. Nettikiusaaminen voi olla seurauksiltaan jopa vakavampaa kuin perinteinen, kasvokkain tapahtuva kiusaaminen, koska loukkaavat sanat tai kuvat leviävät nopeasti ja saavuttavat laajan joukon ihmisiä. Samoin kiusaamiseen käytetty materiaali voi jäädä nettiin ikuisiksi ajoiksi eikä materiaalin poistaminen ole aina mahdollista.

Netissä kiusaaminen voi olla esimerkiksi viestiryhmän ulkopuolelle sulkemista, perinteistä pahantahtoista viestittelyä yksityisesti tai julkisesti, kuvamuokkausten tai pilkkavideoiden tekemistä tai tietomurtoja toisten profiileihin tai tietokoneelle.

Ongelmatilanteiden ja nettikiusaamisen ehkäisy

Lapsen netissä kohtaamia ongelmatilanteita voidaan verrata liikenneriskiin. Liikenteessä on monia riskejä, kuten tien ylittäminen, mutta varovaisuudella riskejä voidaan hallita. Nettiriskejä ovat muun muassa pornografia, vihasivustot, seksuaalinen ahdistelu, henkilötietojen väärinkäyttö, kiusaaminen tai ylenpalttiseen laihduttamiseen kannustavat sivustot. Lapsille voidaan opettaa netissä liikkumisen pelisääntöjä, varovaisuutta ja ennakointia.

– Kiusaamisen poistaminen internetistä on mahdotonta, mutta nettikiusaamista voidaan kuitenkin ennaltaehkäistä muutamin keinoin, Alatalo painottaa.

Keinoja ovat muun muassa yksityisasetusten rajoittaminen, palvelujen ikärajojen huomiointi, nuoren internetin käytön seuraaminen sekä vaaroista kertominen. Lapsen ja nuoren luomissa sosiaalisen median profiileissa omia yksityisasetuksia on mahdollista rajoittaa niin, etteivät kaikki tiedot ole julkisia.

Palvelujen ikärajat ovat olemassa hyvästä syystä, mutta ne eivät perustu lakiin. Vanhempien tulisi olla tietoisia nuoren käyttämien palvelujen ikärajoista ja seurata niiden noudattamista.

– Lapsen ja nuoren netin ja somen käyttöä on hyvä seurata muutenkin, mutta siten, että se ei tunnu nuoresta kyttäämiseltä. Luottamus ja avoin keskustelu nuoren ikä huomioiden ovat avainasemassa nettitaitoja opetettaessa, Alatalo muistuttaa.

Jos kuulet lastasi kiusattavan, ala selvittää asiaa rauhallisesti. On hyvä muistaa, että tapahtumissa on aina vähintään kaksi osapuolta ja ennen kummankaan syyttelyä on tärkeä kuulla kummankin osapuolen mielipide tapahtuneesta. Jotta kiusaamista voitaisiin ehkäistä, pitäisi jokaisen uskaltaa rohkeasti puuttua kiusaamiseen, vaikka se sillä hetkellä voi tuntua merkityksettömältä.

– Aikuisen sanat kiusaajalle voivat jäädä kuitenkin hänen mieleensä, ja hän voi pohtia niitä jälkikäteen ja oppia niistä, muistuttaa Alatalo.

Jaa tarina

  

Lisää tarinoita

Pienen lapsen kiukku

Henkilökohtaista tukea ja valmennusta vanhemmuuteen

Vertaismentorista tukea vanhemmuuteen

Elina Penger ja Riitta Alatalo