Parisuhdekurssit

Parisuhdekurssit

Vanhempien Akatemia

Torikatu 28
90100 Oulu

050 5685 410

vanhempien.akatemia@nuortenystavat.fi 

Vertaisohjattu parisuhdekurssi

Etsimme vapaaehtoisia Vertaisohjatun parisuhdekurssin ohjaajiksi. Ilmoittaudu Vanhempien Akatemia, Riitta Alatalo p. 044 7341 643.

Parisuhteen huoltokurssi

Parisuhteen huoltokurssin tavoitteena on vahvistaa vanhempien välistä vuorovaikutusta ja antaa eväitä toimivaan parisuhteeseen. Kurssilla etsitään vastauksia siihen, mikä on hyvin toimivan parisuhteen resepti eli mistä aineksista toimiva parisuhde koostuu ja mitkä ovat parisuhteen yleisimmät kompastuskivet. Kurssilla pohditaan myös sitä, kuinka voisin ymmärtää paremmin kumppanini tapaa ajatella ja viestittää asioita ja kuinka osaisin kertoa omista ajatuksistani ja tunteistani niin, että kumppanini ymmärtäisi minua.

Parisuhteen huoltokurssi järjestetään syksyn 2021 aikana.

Lisätietoa: vanhempien.akatemia@nuortenystavat.fi ja p. 050 5685 410

Tunnekeskeinen parisuhdekurssi

Tunnekeskeinen parisuhdekurssi on kanadalaisen Sue Johnsonin tunnekeskeiseen pariterapiaan perustuva parisuhdekurssi, jossa tutkitaan parisuhteen vuorovaikutusta sekä vuorovaikutustilanteiden taustalla vaikuttavia tunteita.

Kurssi soveltuu pareille, jotka haluavat lisätä ymmärrystään omasta parisuhteestaan sekä parantaa keskinäistä yhteyttä ja läheisyyttä. Kurssille otetaan 4-6 paria. Kurssille hakeville pareille tehdään alkuhaastattelu, joka on osa kurssia. Tunnekeskeinen parisuhdekurssi on luonteeltaan intensiivinen, joten kurssille hakevien parien on pystyttävä osallistumaan kaikille kerroille ja sitoutumaan työskentelyyn. Kurssi ei sovellu pareille, joiden parisuhteessa on isoja, työstämättömiä ongelmia eikä silloin jos parisuhteessa on väkivaltaa tai liiallista päihteiden käyttöä.

Tapaamiset koostuvat luennoista, videoiden katsomisesta, harjoituksista ja kotitehtävistä. Kurssikirjana käytetään Sue Johnsonin kirjaa Kunpa sinut tuntisin paremmin. Keskustelemalla tunnekeskeiseen parisuhteeseen. Kurssi on maksuton, mutta kirjan kurssilaiset hankkivat itse ennen parisuhdekurssin alkamista.

Kurssikertojen aiheet:

1. Rakkauden ja kiintymyssuhteen ymmärtäminen
2. Kun yhteys katkeaa -Tuhoavat keskustelut
3. Arkojen kohtien tunnistaminen
4. Turvallisen perustan luominen
5. Luottamuksen palauttaminen
6. Kun yhteys löytyy -Pidä minut lähelläsi -keskustelut
7. Tunneyhteyden vahvistaminen seksin ja kosketuksen avulla, Rakkauden ylläpitäminen

Seuraava kurssi järjestetään syksyllä 2021. Lisätietoa ja mahdolliset ennakkoilmoittautumiset: vanhempien.akatemia@nuortenystavat.fi tai p. 050 5685 410

Solmuja parisuhteessa -kurssi

Solmuja parisuhteessa- kurssi on suunnattu pariskunnille, joiden suhde tuntuu erityisen vaikealta, eron mahdollisuuskin on voinut käydä mielessä. Solmuja parisuhteessa -kurssi auttaa teitä ymmärtämään vaikeaa parisuhdetilannettanne. Ymmärryksen kautta on helpompi tehdä ratkaisuja suhteen jatkamisen suhteen.

Parisuhdevaikeudet voivat aiheuttaa kokemuksen siitä, että vain meillä voi mennä näin huonosti. Vain me voimme sotkea asiamme tällä tavalla. Vain me voimme ajautua tällaiseen tilanteeseen. Se, että ryhmässä on teidän kahden lisäksi kolme muuta paria, joiden suhde on vaikeassa tilanteessa, mahdollistaa paljon. Solmuryhmässä on toisinaan jopa hauskaa.

Kurssi on kahdeksasta kokoontumiskerrasta koostuva strukturoitu työskentelymalli. Kokoontumiskertojen aiheet ovat:
- Keitä me olemme? Tutustuminen ja kurssin sisältö. Miten tähän on tultu? Yhteisen taipaleen tarkastelu.
- Miltä tuntuu? Omien ja kumppanin tunteiden tunnistaminen.
- Seksuaalisuus solmussa? Kehon viestien kuunteleminen.
- Missä ollaan nyt? Solmutilanteen jäsentäminen.
- Mitä tahdon? Toiveet, unelmat ja tavoitteet.
- Miten toimitaan? Sanoista tekoihin.
- Mitä eväitä saatiin? Yhteenveto ja palaute.

Kurssi ei ole pariterapiaa ryhmässä, vaan sen tavoitteena on antaa rakenne, jonka avulla voitte ohjatusti itse käsitellä kriisiänne ja edetä ratkaisuprosessissanne. Ohjaajat ja muut ryhmäläiset ovat apuna ja tukena prosessissa.

Tavoitteet:
- ymmärrät mistä parisuhteen solmu on syntynyt
- opit käsittelemään sekä yhteiseen menneisyyteen, että nykyisyyteen liittyviä tunteita
- alat tiedostaa, mitä tahdot parisuhteen jatkon suhteen
- kuulette toisten parien kokemuksia ja sitä kautta voimaannutte vertaistuesta
- kurssin jälkeen teidän on helpompi puhua ja kuunnella sekä ratkoa eteen tulevia ristiriitoja
- keskusteluyhteytenne paranee

Työskentelymenetelminä kurssilla käytetään ohjaajien alustusten lisäksi yksilötehtäviä, tehtäviä oman kumppanin kanssa, ryhmäkeskustelua sekä toiminnallisia menetelmiä. Kurssiin sisältyy Solmuja suhteessa -työkirja ja lukukirja, jotka voitte ostaa kurssin alussa Vanhempien Akatemiasta. Kurssin ryhmäkoko on pieni, tyypillisesti 4 paria.

Seuraava Solmuja parisuhteessa -kurssi järjestetään syskyllä  2021. Lisätietoa ja ennakkoilmoittautumiset: Riitta Alatalo p. 044 7341 643 ja riitta.alatalo@nuortenystavat.fi

Parisuhteen hyvän olon -viikonloppu Kalajoella

Parisuhteen Hyvän olon -viikonloppu Kalajoen hiekkasärkkien ainutlaatuisessa ympäristössä tarjoaa vanhemmille ja pariskunnille mahdollisuuden viettää aikaa yhdessä sekä ulkoilla, rentoutua, syödä janukkua hyvin kiireisen arjen keskellä. Parisuhteen hyvinvointia vaalitaan etsimällä vastauksia siihen,millainen on hyvin toimivan parisuhteen resepti ja miten välttää parisuhteen yleisimmät kompastuskivet. Viikonlopun aikana perehdytään myös myönteisen vuorovaikutuksen voimaan jaharjoitellaan näitä taitoja kumppanin kanssa.