Vanhempien Akatemia
Vuorovaikutteiset vanhempainillat ja asiantuntijaluennot

Vuorovaikutteiset vanhempainillat ja asiantuntijaluennot

Vuorovaikutteinen vanhempainilta antaa osallistujille mahdollisuuden keskusteluun ja voimaantumiseen. Illassa vanhemmat pääsevät sekä kuulemaan asiantuntijan esitystä että itse keskustelemaan käsiteltävästä aiheesta. Menetelmä tukee sosiaalista osallisuutta vertaisuuden avulla. Vanhemmat kuulevat toistensa näkemyksiä ja kokemuksia teemaan liittyvistä aiheista. He myös samalla tutustuvat lastensa kavereiden vanhempiin, jos eivät jo ole ennestään tuttuja. Näin yhteisistä asioista on helpompi keskustella myös jatkossa.